Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Människor som går över ett övergångsttälle

Du är en resurs för framtiden!

Har du någonsin känt dig obehaglig till mods när någon refererar till dig som en "resurs"? Kanske har du associerat det med en känsla av att vara utbytbar eller manipulerbar? Ponera att vi kunde ändra den negativa bilden och istället se resurser som något kraftfullt och positivt?

Just nu arbetar jag och mina kollegor på RISE tillsammans med många andra med att utveckla lokala Resurshubbar i olika delar av Sverige. Vårt mål är att smartare använda våra lokala resurser för att nå våra hållbarhetsmål. Här handlar det inte bara om energi, material och vatten, utan också om att ta tillvara på människors kunskap, kreativitet och engagemang.

Det jag tycker är så spännande, är att det inte bara är ett projekt, eller bara blir en slutrapport – målet är att skapa en lokalt förankrad organisation som går mellan och driver på. Det handlar om att främja samarbete, se både de materialistiska och mänskliga resurserna i det lokala, att placera kompetensen på rätt plats och att skapa ömsesidiga relationer där olika aktörer samverkar till fördel för varandra och miljön. I vår strävan efter en hållbar framtid är det avgörande att vi betraktar människor som en central resurs och som medskapare av förändring, och därmed som en nyckel till att forma en "grön" framtid.

En av de stora utmaningarna med övergången till en "grön" ekonomi är den ökande låneskulden för kommuner när de investerar i infrastruktur för att locka stora industrier. Deras förhoppning är att dessa investeringar kommer att locka fler medborgare och öka skatteintäkterna. Men det finns risker, särskilt om företagen i framtiden automatiserar och kommunerna står kvar med oanvända byggnader och infrastruktur. Här är det nödvändigt med nytänkande för att skapa hållbara och trygga samhällen.

Vi måste använda våra resurser på ett sätt som gynnar både företagen och samhället som helhet. Det innebär att investera i innovativa affärsmodeller och samarbetsmodeller som förbereder samhället för att möta framtida utmaningar, vare sig det handlar om klimatförändringar, pandemier eller andra okända hot.

Jag ser samarbetsmodellen som resurshubbarna medför som en innovativ nyckel för att undvika att den gröna industrialiseringen blir till en risk för våra kommuner. Genom att förstå varje individs perspektiv och behov och samarbeta för att skapa en hållbar framtid kan vi utnyttja potentialen i detta koncept. Symbios är vår väg mot en bättre och mer hållbar framtid, och i en resurshubb finns möjligheterna, dialogen och samarbetet.

Är du intresserad av att vara en del av denna förändring och starta en resurshubb med oss? Vill du veta mer om hur vi kan omvandla människor från att vara "resurser" till att vara kreativa och hållbara drivkrafter för framtiden? Kontakta oss och låt oss tillsammans skapa en mer hållbar och blomstrande framtid!

Läs mer här: https://www.ri.se/sv/symbios-sverige/resurshubbar
Du kan också kontakta mig direkt på: alexander.wahlberg@ri.se

Alexander Wahlberg

Projektledare

+46 72 544 69 89

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.