Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ökad försäljning genom certifiering
Foto: Nattanan Kanchanaprat

Produktcertifiering – nyckeln till ökad försäljning?

Hur tar man sig från produktutveckling och framtagning av nya produkter och innovationer till marknad och försäljningsintäkter? Produktcertifiering kan vara det som hjälper en tillverkare, inte bara att få ut produkten på marknaden, utan också till ökad konkurrenskraft och ökad försäljning.

På RISE pratar vi ofta om marknadstillträde, hur man får ut sin produkt på marknaden. För vissa produkter finns det lagkrav, som innebär att produkten måste vara certifierad av ett oberoende certifieringsorgan såsom RISE. Det gäller t ex många produkter som omfattas av EU:s produktlagstiftning, som ska CE-märkas och behöver ett produktcertifikat som stöd för märkningen. För andra produkter utan sådana lagkrav så innebär certifieringen ett sätt att skapa förtroende på marknaden, genom att en tredjepart har intygat produktens egenskaper.

Tomas Holm, avdelningschef Certifiering

Produkter som kan certifieras

Men vad är det då för produkter som certifieras? Det finns egentligen hur många olika produkter som helst som är aktuella för certifiering, men låt mig ta några exempel. Under pandemin kunde RISE hjälpa företag som ställde om sin produktion för att tillverka skyddsutrustning till sjukvården, som kunde kvalitetssäkras genom provning och certifiering. Har du installerat ett digitalt lås hemma, och vågar du i så fall koppla upp låset mot nätet för att styra låset med mobilappen? En certifiering av låsets cybersäkerhet innebär att låset har penetrationstestats och kunnat certifieras utifrån specificerade certifieringskrav. Hur får man igång cirkulära materialflöden för t ex byggprodukter, vågar man som byggherre använda återbrukat material? Även här kan certifiering intyga de återbrukade produkternas uppfyllande av kraven som gäller.

Provning och revision som viktiga delar i en certifiering

Provning är en viktig del i processen för certifiering. Det är genom provning som produktens egenskaper utvärderas, så att produktens prestanda kan fastställas. Certifiering säkerställer sen att produkten löpande uppfyller de krav som gäller. För att upprätthålla certifieringen genomförs därför ofta regelbundna revisioner hos tillverkaren.

Vad ska man då tänka på när man vill anlita ett certifieringsorgan? Självklart är det en fördel om den man anlitar kan erbjuda helheten, dvs inte bara certifiering utan även den provning och revision/besiktning som ska utföras. Det bäddar för bra service, snabba ledtider och ett bra grepp över hela processen från ansökan till certifikat.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.