Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En person gör en ritning på en surfplatta

På väg till Bryssel med lärdomar från RISE fallstudier

Hur kan vi säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig industri samtidigt som vi värnar om de planetära gränserna? Det är en av de frågor som ska diskuteras i Bryssel i slutet av april vid konferensen ”Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges”. 

Vi på Substitutionscentrum kommer vid konferensen att presentera resultat från våra fallstudier av ramverket Safe and Sustainable by Design (SSbD), och dela med oss av lärdomar ur ett forskningsinstituts perspektiv.

SSbD har utvecklats inom ramen för EU:s gröna giv och rekommenderas av EU-kommissionen att användas när nya kemikalier, processer och material ska utvecklas. Syftet är att stödja innovation och samtidigt undvika användning av ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. I ett tidigare inlägg har vi beskrivit SSbD mera i detalj

Tack vare RISE satsning på en kunskapsplattform för Safe and Sustainable by Design har vi haft möjlighet att testa ramverket i praktiken genom olika fallstudier, för att bygga upp en egen verktygslåda för riskbedömning. De viktigaste lärdomarna i arbetet har hittills varit dessa:

  • För att göra skillnad behöver SSbD-konceptet tas in så tidigt som möjligt i en innovationsprocess, helst redan på idéstadiet.
  • Ett tvärvetenskapligt angreppssätt är en avgörande framgångsfaktor. Genom att tidigt engagera ett team där den tekniska expertisen kompletteras med hållbarhetsexperter och annan relevant kompetens, som tekno-ekonomi eller processimulering, har vi sett att designprocessen kan göra snabba framsteg redan i ett tidigt skede.
  • ”Verktygslådan” av kriterier och utvärderingsmetoder för att säkerställa säker och hållbar design kommer inte att kunna vara ”one size fits all” utan behöver vara agil och flexibel. På samma sätt behöver det tvärvetenskapliga teamets sammansättning anpassas beroende på frågeställning.
  • Det kommer återkommande att finnas databrist, till exempel när det gäller egenskaper hos nya kemikalier eller material. Databrist betyder inte att utveckling av lovande alternativ ska stoppas. I stället behöver den hanteras som en risk i innovationsprocessen, tills man har tillräckligt med data för att göra en bedömning enligt SSbD. 

Vi ser nu fram emot att diskutera dessa insikter med andra aktörer vid konferensen och hoppas kunna återkomma med en trendspaning i början av maj!

Lär dig mer

Vill du läsa mer om Safe and Sustainable by Design i RISE kunskapsplattform kan du göra det här.

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.