Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Växtskott gror i glödlampa

Framtidssäkra din innovation med EU:s hållbarhetsvägledning

Safe and sustainable by design (SSbD) är ett ramverk som utvecklats inom ramen för EU:s gröna giv och rekommenderas av EU-kommissionen för utveckling av kemikalier, processer och material. Under sommaren och hösten har SSbD börjat förekomma i EU-utlysningar, endera som krav eller som önskemål. Vad innebär SSbD och varför är det bra att ha koll på?

Nina Melander, rådgivare i Substitutionscentrum, svarar här på fem frågor om SSbD:

Vad är syftet med Safe and Sustainable by Design (SSbD)?

SSbD är ett ramverk för att stödja design och utveckling av säkra och hållbara kemikalier, processer och material ur ett livscykelperspektiv. Det innehåller struktur, metoder och verktyg för innovation och utgår ifrån en stegvis utvärdering där säkerhet prioriteras högst. Ramverket är under utveckling och när det är färdigt är det meningen att det ska kunna användas för att ta fram en sammanvägd bedömning av hälso- och miljöaspekter för en kemikalie, ett material eller en process.

Är SSbD ett lagkrav?

Nej. Det är just nu en rekommendation från EU, vilket är icke-bindande och saknar legala konsekvenser. Rekommendationen är snarare en vägledning utan rättslig skyldighet till hur man ska uppnå andra krav inom flertalet strategier och policyers som taxonomin eller textilstrategin. Dock är en ”rekommendation” enligt EU:s definition starkare än ”rådgivning” vilket kan indikera att en lagstiftning kan komma.

För vem är ramverket kopplat till SSbD relevant?

I EU:s rekommendation uppmuntrar de många aktörer att bidra, använda och utveckla ramverket. Det gäller såväl kemikalieindustrin som nedströmsanvändare, både stora och små- och medelstora företag. Medlemsstater uppmuntras främja ramverket i nationella FOI-program, stödja testperioden med fallstudier och pedagogiska läroplaner samt förbättra verktyg. Man vill även att forskningsaktörer och akademi ska använda ramverket i sina forsknings- och utvecklingsprojekt, innovationsprogram samt hänvisa till ramverket i relevanta policy- och strategidokument.

Vad händer nu?

Just nu pågår en första testperiod där EU vill samla in feedback för att förbättra relevansen och tillförlitligheten hos ramverket. Det här ska diskuteras på en workshop i Bryssel i december, där vi även kommer att delta och presentera vårt arbete med ramverket och utbildningssatsningar inom substitution. Därefter följer en andra testperiod och en revision av ramverket under 2025.

Vad gör RISE inom Safe and Sustainable by Design (SSbD)?

Vi har haft möjlighet att börja pröva att testa ramverket i praktiken genom olika fallstudier, för att bygga upp en egen verktygslåda. Samtidigt följer vi utvecklingen på EU-nivå och i större internationella program. Framöver vill vi gärna provtrycka vår verktygslåda på flera forsknings- och innovationsprojekt och vi kan även bistå vid ansökningar där SSbD efterfrågas.

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.