Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kerstin Rubenson

Enhetschef

Tel +46 10 516 59 24

E-post kerstin.rubenson@ri.se

Ort Lund

Enhet Stadsutveckling (104201)

Kerstin Rubenson är enhetschef för enheten Stadsutveckling. Enheten arbetar nära ett flertal kommunala organisationer för att stödja dem i omställningsarbetet mot ökad hållbarhet. I detta arbete finns alla tre hållbarhetsdimensioner med: ekologi, socialt och ekonomi.

Enhetens verksamhet är indelad i tre huvudspår:
- Ledning och organisering av städers innovations- och omställningsarbete
- Dialog och medskapande för innovation och omställning
- Människors livsvillkor i städer