Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karin Persson

Teknisk Doktor

Tel +46 10 516 60 72

E-post karin.persson@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Formulering (101301)

Dr Karin Persson, PhD i kolloidal kemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1995.

Vetenskaplig verksamhet: Vattenbaserad- och icke-vattenbaserad ytkemi, adsorption, tribologi (friktion, nötning och smörjning), (nano) partiklar i smörjning och ytbeläggningar, partikeldispersioner, korrosionshämning, ytaktiva ämnen/polymerinteraktioner, nanopartikelstabiliserade emulsioner och demulsifiering.

Publikationer: 19 tidskriftsartiklar, 2 nuvarande manuskript, 1 bokkapitel, 4 konferenspapper.
Handledning: 2 doktorander och 11 examensarbetare.

Pågående och senaste projekt:
Alg-bioraffinaderi: www.d-factoryalgae.eu
Nano-Pickering emulsioner: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775714005809
Fotokatalytisk rengöring av avloppsvatten: http://www.sp.se/sv/units/risebiovet/chemistry/kompetensomraden/materia…
Grafenbaserade beläggningar för skydd av stål: http://siografen.se/projekt/grafen-ska-rostskydda-varmevaxlare/
Grafenbaserade beläggningar för antifouling och skydd av stål:
http://siografen.se/project/grafenbaserat-korrosionsskydd-med-antifouli…
Antifouling membran för vattenrening