Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Dunaliella cultivated in demo plant raceway at Monzon, Spain

Ett mikro-algbiorefinaderi

D-Factory demonstrerde hur ett hållbart biorefineri för (mikro) alger kan designas. Studien baserades på odling och upparbetning av algen Dunaliella salina. Genom att fraktionera algbiomassan till karotenoid-isomerer, glycerol och kolhydratrikt avfettade pulver, lyckades projektet att producera flera biobaserade produkter.

Syfte och mål
Att utveckla ett hållbart bioraffinaderi baserat på biomassa från mikroalgen Dunaliella salina.
 

Utmaning
Dunaliella odlas för närvarande kommersiellt för dess höga β-karoteninnehåll. Den resulterande produkten är ett pulver som består av spraytorkade Dunaliella-celler och är  en blandning av inte bara av karotenoider utan även proteiner, kolhydrater, fetter och mineraler. Det bio-raffinaderikonceptet som utvecklades i detta projekt resulterade i ett antal extrakt och extraktrika fraktioner med av olika föreningar och renhet. Egenskaperna hos de olika extraktrika fraktionerna, och de bästa möjliga användningarna av dessa extrakt har undersökts. Bedömningen av extrakten balanserade renheten med kostnaden för separationsprocesserna.
 

Lösning
Optimering av odling, skördning, extraktion, formulering och analys av alg-biomassan krävde en god förståelse på respektive område, samt samarbete mellan de olika special-kompetenserna.

Resultat
Bearbetning av biomassa med hjälp av superkritisk CO2 ger naturliga färgämnena som  lämpade för livsmedelsmarknader. Det avfettade pulvret är också intressant som ett fodertillsats och även som ett proteinrikt ingrediens i tex fiskkorv. Det karotenoidrika extraktet har formulerats på olika sätt för användning i olika applikationer för tex drycker. Ytterligare upprening med lösningsmedel ger renare fraktioner av tex 9-cis-β-karoten, som är intressant för att avhjälpa olika ögonsjukdomar. Slutligen har även stärkelsen, de polära lipiderna och proteinfraktionerna visat sig lovande som livsmedelstillsatser, som emulgeringsmedel samt ingrediens i gluten-fritt proteinberikat bröd.

D-Factory brochyrer och postrar

D-Factory overview.pdf (pdf, 1.89 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

D-Factory

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Ledare för arbetspaketet "Produkt formulering". Kemiska analyser och extraktion av proteiner och peptider utfördes också.

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

10 083 863 (Euro)

Partner

Konsortiet täckte hela värdekedjan: bioprospektering av mikroalger, algproduktion, skörd, utvinning, analys, formulering, informationsspridning, ekonomisk-, miljö- och samhällseffektsanalys, processintegration och process design.

Finansiärer

Finansiering från EU enligt avtal nr. 613.870

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

14.Hav och marina resurser
Karin Persson

Kontaktperson

Karin Persson

Teknisk Doktor

+46 10 516 60 72

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.