Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nytt sätt att få bort läkemedelsrester från avloppsvattnet

Våra läkemedel försvinner inte i kroppen, utan de är ofta långlivade molekyler som tar lång tid att bryta ner. Att rena avloppsvattnet från dessa är en allt angelägnare uppgift. RISE, IVL och Alfa Laval har undersökt möjligheterna att minska utsläppen med hjälp av fotokatalytisk nedbrytning.

Karin Persson på RISE tar hjälp av UV-ljus och foto-katalytiskt membranfilter vid vattenreningen.

Vattnet i våra ledningar har bättre system än någonsin tidigare. Men de utsätts också för nya utmaningar och påfrestningar. Läkemedelsrester är en sådan utmaning.

– I dag finns det läkemedelsrester kvar även efter vanlig vattenrening. Det är inte stora mängder. Men tillsammans med att det är många olika sorter är det en påfrestning för systemen, säger Karin Persson på RISE som lett studien ”A Photocatalytic Membrane For Treatment of Pharmaceuticals in Wastewater”.

Läkemedelsrester kan påverka växt- och djurliv

Flera studier visar att läkemedelsrester även i små mängder kan påverka växt- och djurliv på oönskade vis. Ett nytt sätt att minska halterna i det renade vatten har nu testats av RISE, IVL och Alfa Laval. Där har man använt sig av ultraviolett ljus tillsammans med ett foto-katalytiskt membranfilter för att förbättra nedbrytningsprocesserna.

– Det har varit väldigt lärorikt. Det är tydligt att det gäller att veta vilka läkemedelsrester man vill åt – så att det gåt att optimera effektiviteten mot olika substanser. En värdefull effekt var också att det genom testet blev ett bättre fluxvärde (ökad genomströmning jämfört med system utan UVljus).

I studien testade man effektiviteten mot 25 olika läkemedelssubstanser. Sett som helhet kunde man rena bort 90 procent av mängden rester från vattnet.

– Vi kunde visa att detta är en intressant metod som både har gott resultat och som kan öka fluxet, säger Karin Person.

Viktigt att hitta ny metod för vattenrening

Att hitta nya metoder att rena vatten är viktigt. Kraven på mängden läkemedelsrester kan mycket väl komma att skärpas.

– Sedan handlar det inte enbart om att rena vattnet. Det handlar också om hur vi ser på läkemedelshanteringen. Det arbetas med att minska mängden läkemedel som finns i omlopp, så att de inte hamnar på fel ställe. Mindre förpackningar när du provar en ny medicin skulle till exempel kunna vara ett sätt.

En annan tanke är att man installerar särskilda reningsverk nära till exempel stora sjukhus för att rena där behovet är som störst.