Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anti-fouling membran – för effektiv vattenbehandling

Membranfiltrering har använts i många decennier för behandling och rening av vatten. Den har ett brett användningsområde och system för både minskade energiförbrukning och investeringskostnad har utvecklats. Om risken för fouling skulle minskas betydligt skulle detta leda till ett ytterligare ett tekniksprång, och ökad användning.

Utmaning

Fouling är en av de största utmaningarna i för membranfiltrering eftersom den är förknippad med produktionsstillestånd, ökad förbrukning av vatten och rengöringskemikalier samt minskning av membranets livslängd.
 

Lösning

En ny generation membran med antifouling förmåga kan utvecklas genom användning av upp till 1 vikt% grafenoxid (GO) vid tillverkningen av membranen. Membranen har ökad hydrofilicitet, optimerad porstorlek och mekaniska egenskaper, såväl som negativ Z-potential för att avvisa extracellulära polymera substanser (EPS) och mikroorganismer.
 

Effekt

Förbättrad antifouling och optimerad porstorlek leder till minskning av trans-membran trycket och minskad rengöringsfrekvens. Dessa parametrar är de viktigaste faktorerna för både investerings- och driftskostnader vid användning av membran. Genom att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten kommer ett brett utbud av nya resurseffektiva applikationer för vattenbehandling att vara både tekniskt- och ekonomiskt genomförbara.

Rapporter

Sammanfattning

Projektnamn

GOmembran

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE koordinerar projektet och utvecklar membranen

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3,2 M SEK

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Alfa Laval (Nakskov)

Finansiärer

Vinnova

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Persson

Kontaktperson

Karin Persson

Teknisk Doktor

+46 10 516 60 72

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.