Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället förändras? Med RISE oberoende framtidsanalys får ni framtidens insikter redan idag. En framtidsanalys baserad på den senaste forskningen ger förutsättningar för rätt strategiska prioriteringar, investeringar och innovation för att trygga er verksamhet.

Idag utgår styrelser och ledningsgrupper ofta från dagens trender och riktningar när de planerar för framtiden och för att ställa om och möta utvecklingen. Utan att analysera framväxande trender och kritiska osäkerheter riskerar verksamheter att missa viktiga skiften och förändringar som sker på marknaden. Man riskerar att låsa in sig i gamla system och verksamheten tappar i relevans.  

Vad är en framtidsanalys på vetenskapliga grunder?

En oberoende framtidsanalys på vetenskaplig grund utgår från framsyn (foresight) vilket är ett tvärdisciplinärt fält som omfamnar allt från teknologi och innovation till politiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor. RISE genomför ofta framtidsanalyser kopplade till hållbarhet och omställningar mot klimatneutrala och cirkulära system, teknik, och affärer men använder även metoder med koppling till andra omställningar så som digitalisering, industriella omstruktureringar, demografiska förändringar och beteendeförändringar. En vetenskapligt baserad framtidsanalys på RISE består av komponenter såsom omvärlds- och systemanalys, trend- och konsekvensanalys, scenarioanalys, eller andra lämpliga verktyg, ramverk och modeller.

Genom att ta fram en framtidsanalys med RISE får er verksamhet tillgång till experter inom en rad olika relevanta expertiser så som artificiell intelligens, cybersäkerhet, cirkulär ekonomi, livscykelanalys, materialåtervinning, resurshantering, energiomställning och mycket, mycket mer. RISE är ett statligt ägt forskningsinstitut som utför framtidsanalyser på vetenskaplig grund men med utgångspunkt i er verksamhet. Varje process är skräddarsydd utifrån den enskilda verksamheten och marknaden och genomförs i tätt samarbete med kunden. På så vis får de medverkande representanterna från verksamheten en djup förståelse för hela processen, från analys till resultat, vilket möjliggör större nytta för er.

Hur går det till?

Vi träffas i ett första möte runt era behov och följer sedan upp med ett återkopplande möte kring offert och process. Dessa möten är kostnadsfria. En offert på en oberoende framtidsanalys på vetenskapliga grunder börjar kring 200 000 kronor och beror på omfång och komplexitet. Därefter sätts ett team på RISE ihop utifrån de fack- och metodkompetenser som krävs. Samtidigt väljs vilka från er organisation som ska medverka i processen. Metod och verktyg skräddarsys utifrån era behov. Vi avslutar med att sammanställa våra olika analyser och kan exempelvis ge förslag på vägval och nya möjliga affärsmöjligheter i en slutrapport.

Vill du veta mer om detta? Kontakta oss gärna.

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.