Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

Tel +46 10 516 55 61

E-post magnus.carl.eriksson@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Policy och innovation (104203)

Director of Policy and Innovation

Vi arbetar med
• att analysera, testa och skapa förutsättningar för policy och innovation i komplexa omställningsprocesser till ett hållbart näringsliv och samhälle
• omställningsprocesser i bred samverkan vilket kräver systemperspektiv och ett tvärvetenskapligt angreppssätt
• interaktiva, upplevelsebaserade arenor samt tjänsteinnovation och tjänstedesign där vi tillsammans med kunden utforskar vad en systemomställning kan innebära för deras verksamhet

Vi erbjuder
• Policyer, strategier och plattformar för systeminnovation; strukturer, affärsmodeller och aktörssamverkan, samt nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap
• Framtidsanalys, scenariobyggande och färdplanering; innovations- och processledning, analys och stöd för omställning
• Innovations- och innovationssystemanalys; från innovation till hållbar omställning - hinder och möjligheter för transformation, samt tjänsteinnovation och tjänstedesign

Key words: systemomställning, systeminnovation, policy, innovation, governance, nyttiggörande, framtidsanalys, färdplan, scenarioanalys, innovationsledning, innovationssystemanalys, affärsmodeller, policy lab, transition lab, tjänsteinnovation, tjänstedesign, värdeskapande, samhällspåverkan, samhällsnytta (impact)