Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

d.centre|EU

d.centre|EU är en designinriktad ekologi som gemensamt fördjupar sig i, lär sig om och främjar hållbar samhällstransformation. Den kopplar ihop med, utforskar och stödjer New European Bauhaus-gemenskapen, en rörelse som utformar nya hållbara, inkluderande och vackra sätt att leva. 

d.centre|EU sammanför kreativa, värdegrundsdrivna människor som engagerar sig i hållbar samhällsförändring i hela Europa. Tillsammans för att undersöka och konkretisera principer och prototyper för en vacker, hållbar framtid. En framtid där alla varelsers liv respekteras och där kollektiva åtgärder för att läka planeten vidtas. 

Som en ekologi är d.centre|EU en lekplats för lärande som väver samman fyra typer av aktiviteter: 

  • ifrågasättande - om och hur nuvarande produkter, processer, metoder och paradigm är förenliga med förverkligandet av en hållbar framtid. 
  • skapa förståelse kring vad det innebär att anpassa sig till radikalt nya sätt att leva och organisera samhället  
  • hitta nya vägar för att skapa visioner, bygga prototyper, uppleva, utvärdera och reflektera kring radikala, nya sätt att leva och organisera samhället 
  • att sprida kunskap till EU:s bredare gemenskap genom att göra samhällsomvandlingsprocesser och metoder tillämpbara och skalbara och på så sätt stimulera ett vackert, kollektivt blomstrande. 

d.centre|EU skapar transformativa metoder, inklusive verktyg, utrymmen, möten, processer, program och politik, för att ifrågasätta det som inte ifrågasätts, föreställa sig det otänkbara och lära sig att lära sig.