Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Unik databas gör klimatsmarta val enklare

Mat.se har i samarbete med RISE tagit fram en unik klimatdatabas som legat till grund för det största klimatberäknade butikssortimentet någonsin med en omfattning på cirka 3000 matvaror. Samtidigt visar en undersökning att konsumenter kan tänka sig att ändra sina köpbeteenden för att minska klimatpåverkan.
– Livsmedel står i dag för omkring 25 procent av hushållens totala klimatavtryck, varför förändringar hos konsument kan göra stor skillnad, säger Thomas Angervall, enhetschef RISE.

Satsningen är unik i världen då ingen butikskedja har redovisat klimatinformation av livsmedel i så här stor skala tidigare. Cirka 3 000 produkter i sortimentet har märkts med klimatavtryck baserat på livscykelanalyser som inkluderar utsläpp av samtliga växthusgaser i produktionskedjan. Ett flertal parametrar påverkar det slutliga värdet, till exempel ursprungsland, odlingsmetod, förädlingsprocess och transport. Förpackningens klimatavtryck är inte inkluderat.

- Livsmedel står i dag för omkring 25-30 procent av hushållens totala klimatavtryck, varför förändringar hos konsument kan göra stor skillnad. Vi vill vara med och skapa banbrytande förutsättningar för svensk livsmedelshandel och hela livsmedelssektorn och att också visa vägen internationellt när det gäller arbetet med klimatfrågan och FN:s klimatmål, säger Thomas Angervall, enhetschef på RISE.

Tydlig klimatinformation gör det enkelt att välja

Informationen fungerar efter samma princip som jämförelsepris i kronor/kg. Enheten CO2e/kg (koldioxidekvivalater/kg) är ett mått på utsläpp av växthusgaser och visar vad ett kilogram av det valda livsmedlet motsvarar i koldioxidutsläpp. Med enheten CO2e/kg går det att jämföra utsläpp av olika starka växthusgaser med varandra eller lägga ihop olika klimatgaser till en gemensam enhet.

– Med en tydlig CO2e information i kombination med innovativa lösningar gör vi det enkelt för kunden att jämföra livsmedlens klimatpåverkan. De kunder som vill göra medvetna val kan nu påverka sin matkasses klimatavtryck under tiden man handlar. Vi är otroligt stolta över att vara först med detta, säger Karin Jelkeby, verksamhetsansvarig på Mat.se.

– För oss på RISE är det viktigt att vi kan bidra till att klimatomställningen påskyndas. En avgörande faktor i detta arbete är att stärka utvecklingen av målgruppsanpassade visuella verktyg som underlättar och inspirerar till klimatsmartare val i beslutsögonblicket. Mat.se's applikationer för klimatsmarta alternativ, klimatkvitto och klimatstatistik är exempel på verktyg där det blir tydligt för konsumenten vad som är stort och litet och hur ens eget agerande spelar roll, säger Britta Florén, expert på livscykelanalyser hos RISE.

Mat.se har fokuserat på att märka produkter som köps ofta och i stor mängd.Under arbetet med databasen har tester gjorts som tydligt visar att kunderna är intresserade och villiga att ta hänsyn till matens klimatavtryck.

Klimatdatabas gjorde projektet möjligt

RISE klimatdatabas för livsmedel är utvecklad för svensk livsmedelskonsumtion och har legat till grund för framtagande av anpassade klimattal kopplade till Mat.se's sortiment. Klimatpåverkan från en viss produkt varierar dock beroende på när, var och hur den produceras. Därför är det viktigt att betrakta informationen som ett ungefärligt mått och inte som ett exakt värde. 

– Vår klimatdatabas utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Ambitionen är att på sikt bredda klimatdatabasen med fler miljöaspekter som exempelvis biologisk mångfald och toxiska effekter, avslutar Britta Florén.

Projektet har finansierats av Mat.se med stöd av Axfoundation, en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle, samt Axfoods huvudägare Axel Johnson.

Thomas Angervall

Kontaktperson

Thomas Angervall

Projektledare

+46 10 516 66 74

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.