Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan vi använda infångad CO2

Ska infångad koldioxid grävas ner eller återanvändas i cirkulära kretslopp? 
– Jag tror på en kombination, säger Jens Wolf, forskare på RISE.

Det har talats mycket om Norges tre kilometer djupa hål i Nordsjön, tio mil rakt ut i havet i höjd med Bergen. Med start år 2024 ska 1,5 miljoner ton infångad koldioxid per år pumpas ner och förvaras under havsbotten som ett sätt att förhindra att den hamnar i atmosfären.

Även SOU-utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” föreslår att Sverige lagrar koldioxiden som att sätt att nå nollutsläpp år 2045 och därefter negativa utsläpp. Utredningen föreslår att 1,8 miljoner ton koldioxid ska urskiljas och lagras årligen till år 2030.

Utöver lagring av infångad koldioxid, bör satsningar göras på att återanvända den, menar Jens Wolf. Bland annat till produktion av elektrobränslen.

– Med en industri för elektrobränslen på plats skulle vi kunna lagra så mycket koldioxid som vi måste och återanvända resten. Om allt går väl skulle andelen koldioxid som återanvänds kunna öka successivt, menar Jens Wolf.

Grönare kemiindustri

En annan möjlighet är att göra kemisk industri mer grön, utan att öka behovet av mer biomassa. De 20 Mton/år av grön koldioxid som de tjugo största svensk massa- och pappersindustrierna årligen släpper ut skulle efter infångandet kunna reagera med förnybar vätgas. Det skulle, i alla fall teoretiskt, räcka till att producera upp till 14 Mton förnybar metan eller metanol – volymer som kan ersätta nästan alla fossila alternativ i transportsektorn eller kompensera för utsläpp som i praktiken är svårare att undvika, exempelvis köttproduktionens stora utsläpp av växthusgaser.

– Det här förutsätter dock att vi har mycket förnybar el tillgängligt. Jag ser elektrobränslen som en möjlighet att minska vårt beroende av fossila bränsle och biobränsle genom att avvända så mycket sol, vind och vatten som vi bara kan.

Ju mer vi kan minska användandet av fossila bränslen i transportsektorn, desto bättre är det givetvis

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna

Fördelarna är många

Att på det här sättet skapa cirkulära kretslopp med återanvänd koldioxid ger många fördelar, enligt Jens Wolf.

1. Mindre olja går åt

– Motsvarande 20 Mton/år i koldioxidutsläpp. Ju mer vi kan minska användandet av fossila bränslen i transportsektorn, desto bättre är det givetvis. Förutsatt att oljeproducenterna inte lyckas sälja just den oljan, eller delar av de volymerna, till nån annan, så kommer de totala koldioxidutsläppen i världen att minska i samma utsträckning.

2. Elöverskottet kommer till nytta

– Vissa tider på året sker redan en överproduktion av el. Vi skulle kunna använda överproduktionen till att producera vätgas och även elektrobränslen. Däremot, för att skapa den mängd bränsle som krävs för att ersätta all dagens fossila bränslen i transportsektorn, räcker det inte med att ta vara på elöverskottet. Produktionen av grön el måste öka med cirka 150 TWh/år vilket innebär mer än en fördubbling av hela Sveriges årliga elproduktion.

3. Vi kommer närmare självförsörjning på energi

– Att inte vara beroende av fossil energi från andra länder minskar sårbarheten för oss som land. Idag klarar sig exempelvis transportsektorn inte särskilt länge utan import av olja. Det effektivaste sättet att använda fossila bränslen i transportsektorn är genom elbilar. För flygplan, tunga transporter och sjöfart lär dock elmotorer inte vara aktuella på många år. Där kan i stället elektrobränsle, kompletterat med biodrivmedel, användas. Dels för att ersätta fossila bränslen, dels för att minska det tilltagande behovet av biomassa. Inte ens Sveriges skog är oändlig, att för hårt tryck på rester från skogsavverkning kan medföra andra miljörisker som minskad biologisk mångfald, minskad återväxt och höga priser.

Published: 2020-11-24
Jens Wolf

Kontaktperson

Jens Wolf

Projektledare

Läs mer om Jens

Kontakta Jens

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.