Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så fungerar snabbspåret för personlig skyddsutrustning

För att snabbare få ut personlig skyddsutrustning under covid-19-pandemin har ett så kallat snabbspår för godkännande av personlig skyddsutrustning upprättats av Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen. Det innebär en snabbare bedömningsprocess då dessa produkter bara ska vara godkända för användning till årsskiftet – och i vissa fall endast för engångsanvändning.
– I och med snabbspåret har vi ändrat den provning vi gör på produkterna. Till exempel behövs inte en lång beständighetsprovning för engångsprodukter, säger Dag Sjöholm på RISE som samordnar arbetet med snabbspåret.

Coronapandemin har lett till att det råder stor brist på skyddsutrustning av olika slag inom vården. Många företag vill hjälpa till att avhjälpa denna brist. På uppdrag av regeringen upprättade Arbetsmiljöverket ett snabbspår för godkännande av skyddsutrustning. Snabbspåret innebär en snabbare bedömningsprocess där tillverkaren eller importören får ut sina godkända produkter till vården på kortare tid utan att tumma på säkerhet eller kvalitet.

– Vi har på kort tid byggt upp en tvärorganisation inom RISE för att snabbt kunna ge vård och omsorg tillgång till säker skyddsutrustning, säger Dag Sjöholm. 

Tester av fem produktgrupper

Via snabbspåret kan fem produktgrupper testas; ögonskydd (till exempel visir), andningsskydd, operationskläder, skyddskläder och handskar. Hanteringen tar olika lång tid beroende vilken typ av produkt som ska testas, men vid normala förhållanden där all information som behövs kring produkten finns tillgänglig tar det mellan en och tre veckor att få en produkt testad.

– Det är viktigt att påpeka att tester via snabbspåret inte per automatik innebär en godkänd produkt, säger Dag Sjöholm. När det handlar om produkter som inte ska CE-märkas är det Arbetsmiljöverket som utfärdar det slutliga godkännandet, med vår bedömningsrapport som underlag.

I vanliga fall behöver personlig skyddsutrustning vara CE-märkt för att få användas i vård och omsorg, men i och med snabbspåret har Arbetsmiljöverket tillfälligt tagit bort kravet på CE-märkning.

– Det är egentligen fyra saker som skiljer CE-märkning och märkning via snabbspåret, säger Dag Sjöholm. Till att börja med tiden; snabbspårets produkter får bara användas till årsskiftet. Sen prioriterar vi arbetet kopplat till covid-19 så att dessa arbeten alltid utförs först. Innehållet i provningen är också annorlunda eftersom vissa egenskaper inte behöver provas i snabbspåret. Sen skiljer sig innehållet i utvärderingen; i vanliga fall behöver vi göra mer kontroller för vissa produkter (klass III – livsfara eller bestående men) än vad vi gör vid snabbspåret. Ett exempel på detta är tillverkningskontroll. Samtidigt är utvärdering av tillverkarens tekniska dokumentation nu viktigare, då det är tillverkare som ställt om produktion för annan tillverkning.

Provning av batcher

Även om en produkt testats en gång med godkänt eller underkänt resultat så gäller resultatet bara den aktuella batchen – en annan batch från samma tillverkare kan få helt andra resultat.

– Tillverkaren kan till exempel ha fått in material från helt andra leverantörer mellan batcher, säger Dag Sjöholm. Och olika material kan ha helt olika egenskaper. Vi har tillsammans med Swedac, vår tillsynsmyndighet utifrån ackrediterad certifiering och som anmält organ, kommit överens om att resultat på provning avser en batch, inget mer.

Stort behov av rådgivning

En annan viktig del i arbetet kring att få ut säker skyddsutrustning till vård och omsorg handlar om rådgivning för företag som vill ställa om sin produktion.

– Många företag vill ställa om för att hjälpa samhället i utsatta tider, säger Dag Sjöholm. Här har vi möjlighet att hjälpa till med rådgivning om processen kring testning av produkter, vad som krävs för att få sälja era produkter på marknaden och vilka direktiv och standarder som ni som tillverkare eller importör måste uppfylla.

Viktigt arbete

Snabbspåret för personlig skyddsutrustning har varit aktivt sedan början av april, och i dagsläget har drygt 50 produkter fått Arbetsmiljöverkets godkännande via den nya processen. För att företag snabbt ska kunna komma i kontakt för att genomföra tester av skyddsutrustning har RISE skapat en sida för det ändamålet.

– Jag har aldrig gjort något viktigare än det jag gör nu, säger Dag Sjöholm. Rätt skyddsutrustning behövs för att vård och omsorg ska fungera.

Snabbspåret för godkännande av personlig skyddsutrustning

Vill du veta mer om snabbspåret? Besök Snabbspår för godkännande av skyddsutrustning för mer information.

Kontaktperson

Dag Sjöholm

Marknadschef

+46 70 315 36 92

Läs mer om Dag

Kontakta Dag
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.