Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pia Sandvik, vd för RISE

RISE i täten när Sverige ska bli ledande på AI

Utvecklingen av artificiell intelligens går fort. Och RISE har tagit en tätposition. Inte bara när det gäller grundforskning och teknik – utan också när det kommer till tillämpningarna av den och de etiska frågorna.

Just nu händer det mycket inom artificiell intelligens i Sverige. RISE satsar på AI och samlar forskare, företag och myndigheter. Målet är Sverige ska bli bäst i världen på att använda AI. Sverige är litet på den internationella arenan och samarbete krävs för att nå den nödvändiga kritiska massan för avancerade tekniska projekt. Med forskningscentrum och samverkansmiljöer över hela landet blir RISE Sveriges ledande AI-forskningspartner.

– RISE kommer att driva på utvecklingen av nästa generations AI-tillämpningar för industri och offentlig verksamhet. Tillsammans ska vi höja nivån på forskningen kring tillämpad AI i Sverige och göra AI-lösningar tillgängliga för fler, säger Pia Sandvik, VD för RISE.

Stor spridning på AI-projekten

Redan i dag är AI en stor och naturlig del av många projekt som RISE driver. Det kan röra sig om allt från signal och dataanalys av bärbara sensorer hos strokepatienter till att vara med och utveckla ett matchningssystem för spontanansökningar tillsammans med Arbetsförmedlingen.

– Två områden där nya teknologier skapar stora nya möjligheter är datorseende och textförståelse, säger Daniel Gillblad, forskningsledare på RISE. Möjliga AI-tillämpningar baserade på bilder och video hittar vi överallt, i fordon, inom medicinsk diagnos, hos modeföretag och i processindustrin. Bättre textförståelse gör att vi kan svara automatiskt på epost, analysera medicinska journaler, skriva smartare chatbottar, matcha jobbannonser, klassificera felrapporter, och mycket mer.

Men oavsett om det rör sig om hur neurala nätverk ska struktureras eller hur man smart kan förbereda ett varulager inför julhandeln finns det etiska frågeställningar. Här finns det stora möjligheter för Sverige att ta en världsledande position.

– Bland de svenska företag som använder sig av AI idag finns det få som tydligt försökt profilera sig som mer etiska och ansvarstagande, säger Jacob Dexe.

Jobbar redan med praktiska tillämpningar

På RISE finns idag fler än 75 pågående AI-projekt och fler än 60 aktiva AI-forskare. Man har redan en stor erfarenhet av att jobba med praktiska tillämpningar och de situationer som då uppstår. 

Efter en vår där användandet och lagrandet av personlig data varit i fokus med Cambridge Analytica och GDPR är medvetenheten större i samhället. Den aktör som inte har en strategi för att jobba på ett hållbart sätt med användardata riskerar bekymmer – både från EU och allmänheten.

– Det gäller att förbereda sig för vad man vill göra med datan och hur man tillämpar AI och algoritmerna, säger Jacob Dexe integritetsforskare på RISE.

Ett uppmärksammat exempel är ett AI-system i USA som är tänkt att ge beslutsstöd till domstolar för borgensbedömning.

– Det systemet har fått kritik för att det – vid allt annat lika – diskriminerade mot personer med afroamerikanskt ursprung.

Systemet är upplärt på stora mängder data från tidigare bedömningar som rättsväsendet gjort. De förutfattade meningar som enskilda individer haft tidigare sprids då in i algoritmerna. 

Sådana exempel kan vara ett av skälen till att det ännu finns en misstro mot bedömningar från AI och algoritmer. Till exempel finns en tveksamhet till att åka i självkörande bilar. 

– Det finns en lägre acceptans för datorstödda beslut. Vi är vana vid att människor gör fel. Men om en dator gör fel – då kan reaktionen bli större mot hela upplägget, säger Jacob Dexe.

Sjyst data för etisk behandling av användardata

Tilliten och den sociala acceptansen är alltså något som behöver jobbas på för aktörer. Och här är RISE redan långt framme. Sedan 2017 drivs projektet ”Sjyst data!” som undersöker och testar hur ett certifieringssystem för etisk behandling av användardata skulle kunna se ut. 

– Allmänhetens kännedom om de här frågorna har ökat. Målet för oss i detta projekt är att bidra till att företag ska bli bättre och tydligare vad gäller integritetsaspekter i sin utveckling av digitala tjänster. Dels genom att undersöka om en certifiering är möjlig – men också genom att ta fram rekommendationer och råd till företag om hur de designar t ex villkor och avtal på ett etiskt och förståeligt vis. Det kommer bli allt viktigare för företag att visa att man har goda intentioner i de här frågorna, säger Håkan Cavenius på RISE. 


Samarbetspartners

ABB, Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Boliden, Combient, Ericsson, Gavagai, Great people, Husqvarna, Mavenoid, Mobilaris, Peltarion, Recorded Future, Saab, Sana Labs, Scania, SSAB, Yanzi, och Vattenfall Vattenkraft AB med flera stöder samarbetet.