Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intelligent sårförband bättre för både patient och vård

Ett sårförband som själv indikerar när det är dags att byta. DryMax Sensor är resultatet av mötet mellan ett superabsorberande förband och tryckt elektronik. Den innovativa lösningen har tagits fram av företaget Absorbest med hjälp av RISE.

Svårläkta och vätskande sår är ett problem som finns över hela världen. Sådana sår kan uppstå på grund av till exempel yttre trauma, diabetes eller cirkulationsrubbningar. För bästa sårbehandling är valet av förband viktigt, liksom att förbandet byts vid rätt tidpunkt.

Absorbest är ett företag som har utvecklat superabsorberande produkter, bland annat avancerade sårförband som möter de höga krav på hygien och funktion som finns inom medicinteknikområdet.

Inbyggd intelligens

Men företaget ville ta ett steg till och bygga in intelligens i förbanden. Det skulle kunna ske med hjälp av fuktsensorer som indikerar när det är dags att byta förbandet.

– Den första utmaningen var att förstå hur ett superabsorberande förband med sensorer skulle passa in i användarnas rutiner. Det var centralt för oss att det skulle fungera i deras vardag, säger Jenny Sandh, projektledare och utvecklingschef på Absorbest.

Den andra utmaningen rörde designen av själva fuktsensorn.

– Ju mer avancerad en produkt är, desto mer kunskap krävs inom olika områden. Vi är specialister på absorberande produkter, men kan inte mycket om sensorer och tryckt teknik. Därför kontaktade vi RISE och testbädden Printed Electronic Arena, säger Jenny Sandh.

Vi lade en hel del energi på materialvalet

RISE med från start

David Nilsson, projektledare och senior forskare vid RISE, kopplades in på projektet från första början.

– Utmaningen var att hitta ett bra koncept som var både enkelt och billigt och som är accepterat inom sjukvården. Vi lade en hel del energi på materialvalet, det gällde att hitta rätt material för den funktion som Absorbest efterfrågade. Sedan var det naturligtvis också en utmaning att få till ett bra produktionsflöde, berättar han.

Lösningen bygger på en elektrokrom display i kombination med en sensor som genererar en spänning när den utsätts för sårvätska. Elektroderna i sensorn bildar tillsammans med sårvätskan en battericell som genererar tillräcklig spänning för att displayen ska ändra färg och därmed indikera att det är dags att byta förbandet.

Tillverkningen av systemet sker med standardtryckprocesser och utvecklades på Printed Electronic Arena i nära samarbete med Absorbest och tryckeriet Beneli. Under hela utvecklingen var även sjukvården involverad.

– Vi har haft regelbundna samtal med vårdgivare och låtit dem ge synpunkter på flera olika prototyper längs vägen. Därefter har vi gjort en mindre klinisk studie, berättar Jenny Sandh.

– Det visade sig att konceptet hade träffat rätt och vi behövde bara göra några mindre justeringar i själva förbandet, inte i den tryckta sensorn.

Godkänt för CE-märkning 

Sommaren 2020 blev förbandet, som fått namnet DryMax Sensor, godkänt för CE-märkning och under hösten startade RISE produktionen av sensorer samtidigt som Absorbest förberedde en större studie med flera kliniker för att få ytterligare kunskap kring användningen.

– Den större studien drar i gång nu i vinter och vi hoppas kunna ha produkten på marknaden under 2022, säger Jenny Sandh.

Det är Absorbests förhoppning att DryMax Sensor ska innebära en effektivisering av vården eftersom förbandet ger vårdpersonal vägledning om när det är dags att byta. Det faktum att patienten själv kan läsa av fuktsensorns display bidrar också till ökad medvetenhet och ökat engagemang i den egna behandlingen, något som brukar vara fördelaktigt för läkandet.

På RISE har de varit väldigt smidiga och verkligen tänkt implementering i stället för enbart teori

Vill hitta innovativa lösningar

Framtagandet av DryMax Sensor är enligt Jenny Sandh ett bra exempel på Absorbests ambition att hitta nya lösningar.

– Absorbest har generellt ett driv efter att hitta innovativa lösningar och att förse våra superabsorberande material med nya egenskaper. Att addera tryckta sensorer krävde samarbete med en extern partner och det har varit nytt och lärorikt att samarbeta med RISE kring detta. På RISE har de varit väldigt smidiga och verkligen tänkt implementering i stället för enbart teori. De har tagit forskningen till en användarvänlig produkt, säger hon.

– Det har varit ett fantastiskt projekt att arbeta med där teamet bestått av både forskare och slutanvändare. Inte minst har det varit roligt att vara med från början till slut, från de första idéerna till CE-märkningen. Dessutom finns det ett verkligt behov av produkten för personer med elaka sår, det gör det hela extra roligt, säger David Nilsson.

Absorbest AB

  • Absorbest är ett svenskt medicinteknikföretag med fokus på högpresterande superabsorbenter.
  • Företaget grundades 1997 av Rolf Rovaniemi och Torbjörn Hansen.
  • Företaget har fyra affärsområden: Wound Care, Operation, Food Packaging och Clean.
  • Produkterna inom områdena Wound Care och Operation marknadsförs under varumärket DryMax. 
  • Mer än 95 procent av företagets tillverkning exporteras.
  • Absorbest har ett 30-tal anställda och produktionsanläggningen ligger i Kisa i Östergötland.
Published: 2021-01-26
Björn Norberg

Kontaktperson

Björn Norberg

Forsknings- och affärsutvecklare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Duncan Platt

Kontaktperson

Duncan Platt

Enhetschef

Läs mer om Duncan

Kontakta Duncan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.