Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitala backspeglar på lastbilar ökar trafiksäkerheten

Backspeglar på lastbilar har ett huvudsyfte - att förbättra förarens sikt. Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar. Forskningsprojektet DREAMS, som har genomförts av Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE visar att digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.

För att få kunskap om säkerhets- och användbarhetsaspekter av digitala backspegelsystem på lastbilar har omfattande utvärderingar utförts. Testerna utfördes med Stoneridges prototyp av ett digitalt backspegelsystem som monterats på en Scanialastbil. Prototypen inkluderar kameror monterade nära de främre hörnen av lastbilens hytt och digitala bildskärmar monterade i hytten som visar realtidsvideo från förarens omgivning, motsvarande de konventionella speglarna av Klass II och IV.

– Baserat på vår långa erfarenhet av utvärderingsmetoder har vi utvecklat ett nytt tillvägagångssätt för att utvärdera säkerhets- och användbarhetsaspekter. Detta inkluderar tre steg: kontrollerade experiment på testanläggningen AstaZero, följt av fälttester på allmänna vägar och vid verkliga transporter. Utvärderingar med över 70 lastbilsförare tyder på att en hög nivå av säkerhet och användbarhet kan uppnås vid användning av systemet, säger Azra Habibovic, projektledare och seniorforskare på RISE.

En majoritet av förarna upplevde systemet som tilltalande och lätt att vänja sig vid. Det ger ett större synfält, särskilt i korsningar och rondeller, och minskar behovet av kropps- och huvudrörelser för att öka synfältet. En annan fördel är att systemet ger bättre sikt när dörrfönstren är smutsiga och skymmer konventionella backspeglar. Genom att ersätta konventionella backspeglar med betydligt mindre kameror minskas också luftmotståndet.

Digital backspegel i en lastbil
Foto: RISE
Digitala backspeglar på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.

Säkerheten i fokus

För Scania är säkerheten viktigast. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra förarsäkerheten och förebygga olyckor med hjälp av system och funktioner som ger föraren bättre återkoppling, sikt och kontroll.

– Att ersätta konventionella speglar med digitala system skapar en unik möjlighet att förbättra förarnas sikt och mörkerseende, säger Hanna Staf, fordonsergonom på Scania. Detta förbättrar säkerheten samtidigt som det skapar en bekvämare arbetsmiljö för lastbilsförare.

En av de stora utmaningarna är att göra systemet robust och pålitligt under hela dess livslängd. Under forskningsprojektets gång förbättrade Stoneridge prototypens tekniska mognadsgrad. Nu kommer Stoneridge ytterligare förfina sitt system innan marknadslanseringen.

– Vi har också undersökt hur prototypens funktionalitet kan utökas, säger Nicolas Sundberg, utvecklingschef på Stoneridge Electronics. Idag visar systemet bara realtidsvideo av omgivningen, men i framtiden skulle det kunna hjälpa förare att upptäcka cyklister i döda vinklar, indikera när det är säkert att byta fil, eller visa dem avståndet mellan lastbilen och andra objekt när de backar.

Forskningsprojektet delfinansierades av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Fördelar med digitala backspeglar:

  • Utökat synfält i korsningar och rondeller förbättrar trafiksäkerheten.
  • Förbättrat mörkerseende skapar en säkrare arbetsmiljö för lastbilsförare.
  • Möjliggör nya funktioner som förbättrar lastbilsförarnas medvetenhet om trafiksituationen.
Publicerad: 2018-09-26