Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Agrihub Sweden - Partners

Agrihub Sweden är ett samarbete mellan flera olika väletablerade parter som tillsammans jobbar för utveckling av digitaliserat jordbruk.

Samarbetspartners i Agrihub Sweden

Agrihub Sweden är ett initiativ inom digitalisering av jordbruk i Sverige. Initiativet samlar professionell kompetens och kunskap inom jordbruk och digital teknologi i digitala innovationsnoder. Partners inom området är erkända Agtech 2030, SmartAgri, Testbädd Digitaliserat jordbruk på RISE, Krinova och SLU.

Agrihub Sweden har sitt ursprung i en aktiv och givande dialog mellan olika intressenter i jordbrukssektorn. Dessa intressenter är jordbruksföreningar, branschföreningar, stora leverantörer och distributörer inom jordbruk och livsmedelsförädling.

 

RISE  Research Institutes of Sweden, är ett oberoende forskningsinstitut ägt av svenska staten. Forskningsinstitutet stöttar alla slags innovationsprocesser och verkar för ett hållbart samhälle.

RISE besitter unik expertis och tillhandahåller olika slags testbäddar och demo-miljöer, bland annat Testbädd Digitaliserat Jordbruk. Som en partner i SmartAgri har RISE ett nära samarbete med såväl akademi som näringsliv och offentlig sektor.

 

SmartAgri är en innovationsplattform inom digitalisering av jordbrukssektorn. Plattformen tillhandahåller tjänster för att stötta digitalisering inom jordbruk och utveckling av innovativa tekniska lösningar.

SmartAgri är ett samarbete mellan RISE och Science Park Skövde med Agroväst som koordinator. Agroväst är en väletablerad klusterorganisation för jordbruk i västra Sverige och fungerar som en hubb för samarbeten mellan forskning och jordbrukssektor.

 

Agtech 2030 är ett initiativ som verkar för innovation och mobilisering inom framtidens jordbrukssektor. Agtech 2030 startades på Linköping Universitet och fokus ligger på digitaliserade områden som sensorer, digital teknologi, artificiell intelligens och Internet of Things. Även affärsutveckling är ett fokusområde.

Det övergripande målet för Agtech 2030 är att stötta teknologisk innovation och redan befintliga dynamiska affärsmodeller, då dessa lätt förbises inom jordbrukssektorn. Den gemensamma visionen för både privatägda och statliga organisationer i Agtech 2030 är att bidra till samhällsutveckling inom jordbruk och grön industri.

 

Nod Syd är under uppbyggnad och arbetet leds av Krinova. Krinova är en inkubator och science park med fokus på mat, miljö och hälsa. Belägen i Kristianstad fungerar den som en mötesplats, innovationsarena och plattform för utvecklingsprojekt. Nod Syd har ett nära samarbete med företag, offentlig sektor och akademi för att kunna möta framtida utmaningar.

Genom att slå samman erfarenhet, kunskap och idéer med värdefulla kontakter kan Nod Syd stötta forskning, utveckling och innovation. Inkubatorns mål är att driva samhällsutveckling, skapa nya arbetstillfällen och främja hållbar tillväxt.

 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett förstklassigt internationellt universitet, högt rankat inom lant- och skogsbruk. Universitetets fokus ligger på forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Detta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

SLU har en lång historia av forskning inom digitalisering av jordbrukssektorn. Just jordbruket är ett av universitetets strategiska och prioriterade område. Tack vare sitt stora nätverk med kommersiella jordbruk över hela Sverige har SLU tillgång till flertalet fullstora testbäddar, forskningsområden och valideringsplattformar för ny teknologi.

 

Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

+46 10 516 69 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.