Finansiell kommunikation

Moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) den 28 februari 2017. Dotterbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) den 16 mars 2017.

Ekonomiska Rapporter

Bolagsstyrningsdokument

Bolagsordning RISE (pdf, 49 KB)

Hållbarhetsredovisningar