Innovationsdag "Fossilfri framtid i en biobaserad ekonomi"

tors 12 oktober (Hela dagen)

Ovan: Inspelning från RISE innovationsdag "Fossilfri framtid i en biobaserad ekonomi" (spellista).

Röster från RISE innovationsdag "Fossilfri framtid i en biobaserad ekonomi" den 12 oktober 2017.

RISE innovationsdag "Fossilfri framtid i en biobaserad ekonomi" den 12 oktober på Tekniska Museet i Stockholm fokuserade på förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi. 

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris talar sitt tydliga språk. Vi står inför en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle till ett biobaserat och cirkulärt. Visionen om den fossilfria framtiden baserad på förnybara råvaror driver på efterfrågan på nya hållbara produkter och processer.

Biobaserade drivmedel, kemikalier och material
Under denna innovationsdag satte vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Många lösningar finns men frågetecken kvarstår. Vad behöver olika aktörer göra för att nå 2030-målen? Vad ska vi använda vår biomassa till? Hur skalar vi upp idéer till industriella processer? 

Tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och en panel samtalade vi kring dessa frågor och aktuella samverkansinitiativ.

Society Hack Bioekonomi i Almedalen 2017 kreerade fem idéer kring hur vi blir fossilfria på matbordet. Under innovationsdagen diskuterade vi hur dessa idéer kan bli verklighet. Hur vi får det att hända!

RISE – Sveriges forskningsinstitut 
Vi presenterade också RISE – Sveriges forskningsinstitut – och pratade om vår roll som innovationspartner och visade exempel på innovativa lösningar inom området biobaserad ekonomi.

Jakob Lagercrantz

 

Moderator
Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet

 

 

TID:          12 oktober 2017, kl 10:00–16:00
PLATS:   Tekniska Museet Stockholm

Program

09.00 - 10.00   Registrering

10.00 - 10.10   RISE - Sveriges forskningsinstitut

Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi, hälsar välkommen och presenterar RISE roll som innovationspartner.

10.10 - 10.15   Introduktion dagens program och fokus

Jakob Lagercrantz, moderator

10.15 - 10.45   Fossilfritt Sverige - för ökad konkurrenskraft och sysselsättning!

Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett Fossilfritt Sverige.

10.45 - 11.35   Inblick i pågående RISE-forskning för ett minskat fossilberoende inom drivmedel, material och kemikalier. En företagspanel kommenterar.

 • Massbalansprincipen - Lena Heuts, RISE
 • Biodrivmedel för en fossilfri framtid - Marie Anheden, RISE
 • Biobaserade plaster - Jonas Enebro, RISE
 • Digital Cellulose Center - Göran Gustafsson & Pia Wågberg, RISE

Företagspanelen: Lars Lind, Perstorp, Mikael Hannus, Stora Enso, Sören Eriksson, Preem & Lars Gustavsson, BASF

11.35 - 11.40   Korta pitchar om demonstratorer inom drivmedel, material och kemikalier

11.40 - 11.50   Vad tycker konsumenterna om nya biobaserade material? Konsumentstudie 2016 presenteras.

Talare: Dina Dedic, RISE

11.50 - 12.00   Introduktion Society hack för ett fossilfritt matbord

Processledare: Tomas Hedenius, Gullers Grupp

12.00 - 13.00  Lunch, mingel och demos (inkl info om test- och demoanläggningar)

 • Biodrivmedel
 • Biobaserade material
 • Biokemikalier

13.00 - 15.00   Society Hack för ett fossilfritt matbord (Se resultat från dagen)

15.00 - 15.15   Sammanfattning av hacket

15.15 - 15.55   Paneldiskussion - ”Vad ska vi använda vår biomassa till?”

I samtalet tar vi upp frågor som förändrade företagsstrukturer och affärsmodeller till följd av övergången till bioekonomi. Vad och hur ska innovationssystemet leverera för att Sverige ska gå i spetsen? Räcker skogen?

 • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
 • Markus Norström, Affärs- och innovationschef RISE Energi & Bioekonomi
 • Camilla Lehorst, Näringsdepartementet
 • Mats Landén, WWF
 • Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna

15.55 - 16.00  Sammanfattning av dagen och avslutning

16.00 - 17.30  Mingel och utställning TechMark Arena

Under dagen medverkade bl a

 • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
 • Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet (moderator)
 • Sören Eriksson, Preem
 • Mikael Hannus, Stora Enso
 • Camilla Lehorst, ansvarig för regeringens samverkansområde Cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Birgitta Sundblad, RISE
 • Markus Norström, RISE
 • Marie Anheden, RISE
 • Jonas Enebro, RISE
 • Pia Wågberg, RISE 
 • Göran Gustafsson, RISE
 • Lena Heuts, RISE
 • Lars Lind, Perstorp
 • Mats Landén, WWF
 • Lars Gustavsson, BASF
 • Carina Håkansson, Skogsindustrierna

Innovationsdag Fossilfri Framtid är den fjärde av en rad av fem RISE innovationsdagar under 2017. Den sista innovationsdagen fokuserar på Den friskare människan. Se inspelningar från tidigare innovationsdagar; Hållbara städer och samhällen den 16 maj 2017 och från RISE invigning och innovationsdagen "Kunskapslyft näringsliv" den 16 augusti 2017.

Kontakt: innovationsdag [at] ri.se