Skip to main content
RISE logo

Digitalisation demands that we transition to lifelong learning

+ Show more

What we do in lifelong learning

Story

Digitalised schools – more than simply programming and source criticism

Read more

The Swedish Government has decided that all Swedish schools must be digitalised. Students must learn to programme and to critically review online news; however, the greatest demand for change is being faced by the schools themselves.

Education

We offer education for lifelong learning

Show all courses
Story

When we can measure everything – what will we want to know?

Read more

Samhället är uppkopplat. Så även skolan. Och när nästan varje pryl kan mäta sin omgivning kan vi bättre förstå vad som händer i klassrummen. RISE, Microsoft, Stockholms Universitet och fem skolhuvudmän samarbetar nu kring de möjligheter som öppnas – men också för att göra det etiska grundjobbet kring risker.

Projekt inom livslångt lärande

Project

Time to digitalise

Read more
Project

Tacit Knowhow

Read more
Project

Robbit

Read more

Find more projects

Show all
Carl Heath

Contact

Carl Heath

Chef RISE Professional Education

+46 10 228 42 38
carl.heath@ri.se

Read more about Carl