RISE Certifiering

RISE Certifiering har en viktig roll för företag som är verksamma både på svenska och internationella marknader. Vi kan standarder och myndighetsföreskrifter och hjälper till med marknadstillträde genom olika typer av certifieringar:

  • Vi certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och branschanpassade krav.
  • Vår produktcertifiering spänner över många områden och ger möjlighet till olika typer av märkningar, exempelvis P-märket och CE-märket.
  • Personcertifiering växer snabbt i Europa. Några exempel där vi verkar är certifierad kontrollansvarig vid byggnationer, certifierad energiexpert och certifierad sakkunnig inom brandskydd. Vi arbetar även med personcertifiering inom informationssäkerhet, för organisationer som vill höja sin beredskap mot yttre intrång.

Läs mer om RISE Certifierings erbjudande, våra tjänster, nyheter och hitta kontaktpersoner här.

Här hittar du våra utfärdade certifikat

Via våra webbtjänster kan du även söka och hitta vilka personer och produkter som vi har certifierat, och företag som har ett certifierat ledningssystem.

Kontakt

John Rune Nielsen, Affärsutvecklingsdirektör och divisionschef Certifiering
johnrune.nielsen [at] ri.se, +46 70 594 83 43

Susanne Gerdin, Kommunikationschef Samhällsbyggnad och Certifiering
susanne.gerdin [at] ri.se, +46 10 516 57 17

Hela Sveriges forskningsinstitut till RISE

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.


Karriär inom RISE

Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling?

RISE erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med många utmaningar.

Visa lediga tjänster

 

@RISEsweden Vilka krav, etiska och andra, ska vi kunna ställa på algoritmer som fattar beslut åt människor och företag? Hur byg… t.co/qzgTjaMVGZ

 

följ @risesweden