Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Victor Kardeby

Forskare

Tel +46 10 228 41 76

E-post victor.kardeby@ri.se

Ort Hudiksvall

Enhet Tillämpad digitalisering (102207)

ORCID 0000-0002-1342-0966

Victor har lång erfarenhet av tillämpad forskning och utveckling av digitala kommunikationsmedel. Han har forskat på nya algoritmer för real-tids distribution av sensordata i stora distribuerade system som tex. Sakernas Internet. Han har i ett flertal vinnova-projekt, eu-projekt och industriuppdrag utvecklat och åskådliggjort spetstekniker inom intelligenta agenter med hjälp av artificiell intelligens, informationsdistribution med molnarkitekturer och datainsamling via inbyggda system.
Inom pågående och tidigare projekt vid RISE så har Victor analyserat behov av digitalisering och hjälpt till att digitalisera produkter genom prototyper och tekniska demonstratorer i en agil projektmodell med snabb återkoppling till samarbetspartners. Victor har doktorerat inom sakernas Internet där han designade och utvärderade en modifierad algoritm för distribution av sensordata genom världsomspännande heterogena nätverk med tolerans för hög omsättning av deltagande enheter.
Victor har under sina doktorandstudier fått en helhetsöversyn av de komponenter som krävs i Sakernas Internet med fokus på krav och behov vid distribution av sensordata. Samtidigt med forskningen så har Victor undervisat inom mobil applikationsutveckling för Android, bland annat om hur man programmatiskt kommer åt onlinetjänster via standardiserade APIer.