Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Martin Olofsson

Forskare

Tel +46 10 516 53 10

E-post martin.olofsson@ri.se

Ort Borås

Enhet Mekanisk forskning och innovation (103602)

Martin är forskare på avdelningen för Tillämpad Mekanik, inom RISE division Material och Produktion. Martin är även ansvarig för teknikområde Vibration och Stöt.

Martin är specialist inom materialutmattning, struktur-dynamik och vibrationstålighet och har stor erfarenhet från många års arbete med produktutveckling i fordonsindustrin.

Nuvarande forskning och utvecklingsuppdrag involverar miljö-tålighet inom mekanisk miljö (stöt och vibration), där många uppdrag handlar om seismisk kvalificering av kritisk utrustning för kärnkraft, telekom eller elkraftdistribution genom jordbävningsprovning på skakbord. Laboratoriet, som ingår i Testbädd "Mekanisk tillförlitlighet och livslängd", har ackreditering för generella stöt- och vibrations-provmetoder och särskilda jordbävningsprovmetoder, utgivna av IEC, IEEE och Telcordia. Provning utförs också för att simulera vägvibrationer för verifiering av fordonskomponenter eller godsemballage, liksom analys av vibrationer och tillförlitlighet för olika syften.

Martin har Licentiatexamen i Matematisk Statistik och är civilingenjör i Maskinteknik.