Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Utbildning 45001 Arbetsmiljö
Foto: RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

Utbildning ISO standard 45001:2018

Denna utbildning lär er tolka, implementera och konkret använda arbetsmiljöstandarden 45001, med syftet att integrera arbetsmiljö som en strategisk affärsmöjlighet och hantera relevanta krav och behov för att uppnå era mål och en hållbar verksamhetsstyrning.
Utgångspunkt är organisationens behov med dess intressenter i fokus.

Syfte

Syftet är att skapa en kraftfull systematisk verksamhetsstyrning med fokus på arbetsmiljö och socialt ansvarstagande, i samspel med ekonomi och ekologi. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för organisationers hållbara utveckling i takt med samhällets omställning. Arbetsmiljökrav blir allt mer kritiska för affärsmässig framgång och intressenter; kunder, leverantörer, samhället, såväl som ägare och medarbetare, kommer att ställa allt högre krav på organisationer att hantera det mänskliga kapitalet på ett hållbart sätt.

45001 visar ett systematiskt arbetssätt som uppfyller arbetsmiljölagen och också tillför den affärsmässiga delen som krävs, för en hållbar styrning av verksamheten. Den ger struktur och ram för systematisk arbetsmiljöstyrning som utgår från strategi och intressenters krav och behov och lär ut hur man kan hantera dessa krav, för att uppnå affärsnytta och öka organisationens värde.  

Vår utbildning kopplar även kort till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhet är djupt integrerat i arbetsmiljöområdet. Vi vill delge er relevant, aktuell omvärldsbevakning och forskning; vilket är en del av RISE uppdrag till samhälle och näringsliv.  

Med god kompetens i arbetsmiljöstandarden vill vi ge er förutsättningarna att hantera viktiga intressentkrav med människan i fokus, då vi ser att det är centralt för att driva verksamheter framgångsrikt på sikt. 

Målgrupp

Ledningsgrupper, ledare, nyckelpersoner inom arbetsmiljö som tex. skyddsombud, arbetsledare, internrevisorer, samordnare inom olika områden, samt generellt de som roller och uppdrag inom vidareutveckling av er verksamhet. 

Nytta

Ni får kompetens kring hela processen för hur ni planerar ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån den internationella arbetsmiljöstandarden, från strategisk planering till genomförande, uppföljning, till att vidta värdeskapande åtgärder; vilket bidrar till möjligheter att uppfylla era strategiska mål, uppnår affärsnytta; dvs. ökar organisationens värde och bidra till en hållbar omställning för organisationen, såväl som samhället i stort. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Det är dock en fördel att innan utbildningen bekanta sig med standardens struktur, vilken är gemensam för ledningssystemstandarder som exempelvis ISO 45001, ISO 9001 och ISO 14001 mfl. Detta underlättar inlärning och gör det lättare att tillgodogöra sig utbildningen.

Undervisningstyp

Kurs,

Undervisningsform

Fysiskt,

Validering

Kursintyg

Kursspråk

sv

Tillfällen

7 dec 2022 - Lund
07 dec 2022
09:00-16:00
7300 SEK
12 av 12
Program
Program

Detaljerat program (pdf, 220.17 kB)

Per Lindberg

Kontaktperson

Per Lindberg

Senior Revisor

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sophia Engström

Kontaktperson

Sophia Engström

Projektledare

Läs mer om Sophia

Kontakta Sophia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Administratör

Annette Persson

Objektspecialist

Läs mer om Annette

Kontakta Annette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.