Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Introduktion i pressgjutning

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt och nya legeringar, pressgjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas ständigt för att kunna möta kundernas krav på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter.

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt, framför allt inom fordonsindustrin, men även inom sektorer som handburna arbetsmaskiner, elektronik, digital infrastruktur, möbler samt bygg- och sjukvårdssektorn. Nya resurseffektiva legeringar, gjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas för att kunna möta kundernas krav på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter. Även på verktygssidan skapas nya förutsättningar med högpresterande stål och effektiva tillverkningsmetoder, t ex additiv tillverkning.  

Tyngdpunkten i kursen ligger på pressgjutning av aluminium i horisontell kallkammarmaskin. Områden som berörs är grundläggande materialkunskap inklusive smältning och smältabehandling, tillverkning av formverktyg, olika typer av pressgjutmaskiner och pressgjutprocesser. Kopplat till komponenten behandlas design- och konstruktionsregler, utformning av ingjutsystem i verktyget inklusive vakuum samt simulering av formfyllning och stelning.

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en god insikt kring pressgjutningens grundläggande principer och teknikens möjligheter och begränsningar avseende material och geometrier hos komponenten. Målet är att deltagarna dels skall kunna avgöra när pressgjutning är en lämplig tillverkningsmetod, dels förstå hur processens olika moment påverkar komponentens kvalitet och tillverkningskostnad. 

Innehåll

Kursen består av huvudmomenten: Materialkunskap, Verktygskunskap, Pressgjutmaskiner, Processkunskap samt Processimulering.

Målgrupp

Kursen ger såväl maskinoperatörer som produktutvecklare/konstruktörer en god teoretisk förståelse för pressgjutprocessens för- och nackdelar kopplat till olika komponenter och applikationer. Kursen passar också för inköpare av pressgjutgods samt personal inom kvalitets- och miljöområdet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Föreläsare

Conny Gustavsson
Marie Fredriksson
Anton Bjurenstedt

Pris 

7 900 kr

Rabatter

Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

Vid anmälan av två eller flera personer från samma företag ges 10 % rabatt från och med andra deltagaren.

Övrigt

Ordinarie utbildningsort är Jönköping, men kursen kan också genomföras som en företagsspecifik och företagsförlagd uppdragsutbildning som då kan anpassas till det specifika företagets behov och önskemål. Om så önskas kan kursen också levereras på distans via Microsoft Teams.

Kontakta kursansvarig nedan för frågor om kursens innehåll. För mera övergripande och praktiska frågor, kontakta administratören.

Conny Gustavsson

Kontaktperson

Conny Gustavsson

Forsknings- och affärsutvecklare

+46 10 228 49 21

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elisabeth Holst-Samuelsson

Kontaktperson

Elisabeth Holst-Samuelsson

Kundsupportadministratör

+46 10 228 49 03

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tillgängliga utbildningar

Intresseanmälan

Nästa kurstillfälle är den 25 april 2023. Anmäl dig genom att klicka på länken ovan, vid Tillgängliga utbildningar. Är du intresserad av att gå kursen vid annat tillfälle, fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.