Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Grundkurs i Alternatives Assessment

Grundkurs i Alternatives Assessment

Har du kemikalier med oönskade faroegenskaper i din produkt eller process som du aktivt vill arbeta med att fasa ut? Vill du veta hur du ska planera ditt hållbarhetsarbete ur ett helhetsperspektiv som inkluderar giftfri miljö, klimat, funktion, ekonomi och livscykel? Då är det här kursen för dig!

Med metoden Alternatives Assessment får du ett arbetssätt för att strukturerat arbeta med substitution, hantera avvägningar för alternativ genom en transparent process och därefter fatta beslut. Det du vill uppnå kallas informerad substitution. Det innebär att du samlar information som är nödvändig, till exempel för toxikologi och prestanda, jobbar tvärfunktionellt och dokumenterar avvägningar och beslut.

Kursens upplägg

Utbildningen är uppdelad i fyra digitala delkurser som är 1 timme och 15 minuter långa. När du anmäler dig, anmäler du dig automatiskt till alla kurstillfällen.

Se information om innehållet i varje del nedan, under "Program".

Mål med utbildningen

Målet med kursen är att ge grunderna till ett arbetssätt för att välja mer hållbara alternativ. Efter kursen ska du fått kunskap om hur du kan lägga upp arbetet, vilka kompetenser som är relevanta att involvera för ett framgångsrikt substitutionsarbete, var du kan hitta alternativ samt hur du jämför och väljer alternativ ur olika aspekter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framförallt till producerande företag, men även till kemikaliesamordnare på handlande företag eller inom offentlig sektor, inköpare som vill jobba aktivt med substitution och till konsulter.

Förkunskaper

Grundläggande kemikaliekunskaper krävs och kunskap om steg 1 och 2 i Kemikalieinspektionens substitutionstrappa som tas upp i vår utbildning Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier. Anmäl dig här eller se kursen på webben.

Nästa kurstillfälle

Just nu finns inga planerade kurstillfällen.

 

En kurs från Substitutionscentrum

Substitutionscentrum vid RISE är ett regeringsinitiativ och har som uppgift att vägleda företag och offentlig sektor i arbetet med utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer. Substitutionscentrum erbjuder information om substitution, rådgivning samt kurser och event.

Besök Substitutionscentrums webbplats här

Undervisningstyp

Kurs,

Undervisningsform

Digitalt,

Validering

Kursintyg

Kurstimmar

4

Kursspråk

Svenska

Tillfällen

21 sep - 12 okt 2022 - online
21 sep 2022 - 12 okt 2022
13:00-14:15
0 SEK (exklusive moms)
151 av 250
Talare
Program
Talare
Anna Strid

Anna Strid

Rådgivare Substitutionscenter, RISE
Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscenter, RISE
Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare Substitutionscentrum, RISE
Program

21/9 - Introduktion och vägledning

Här får du en introduktion till substitution av farliga ämnen och metoden Alternatives Assessment.  Därefter fokuserar vi på den inledande planeringen av arbetet, vägledningen, där vi går igenom vikten av att engagera rätt intressenter och att definiera mål, principer och regler. 

28/9 - Leta bättre alternativ

I den här delen börjar vi med att gå igenom vad som avses med funktionell substitution, något som förespråkas inom Alternatives Assessment. Du börjar med att identifiera funktionen av de kemikalier som ska bytas ut. Det kan innebära att ifrågasätta behovet av funktionen genom marknadsundersökningar, se över tekniska specifikationer, till att välja olika substitutionsstrategier som nya kemikalier, material, produktdesign och processer. Du får även tips på verktyg och resurser för att hitta bättre alternativ. Efter det här steget har du en lista över potentiella alternativ som behöver undersökas vidare. 

5/10 - Utvärdera fara

Hur vet du att ett alternativ inte är lika skadligt som ämnet du vill byta ut? I del 3 går vi igenom hur du undviker osund substitution. Vi börjar med att undersöka våra alternativs eventuella farliga egenskaper med hjälp av kemikalielagstiftningen för att kunna sålla bort uppenbart dåliga alternativ, vi presenterar också några av de substitutionsverktyg som finns tillgängliga. Därefter tipsar vi om mer komplexa modeller för utvärdering och jämförelse av alternativ som även hanterar brist på data.  

12/10 - Fortsatt utvärdering och beslut

Många företag har egna ekonomiska modeller och system. När du tittar på alternativ kan du behöva ta ett steg tillbaka och inte endast fokusera på ingångspris. Vi går igenom alternativa frågeställningar att vända och vrida på, som direkta och indirekta kostnader, besparingar i arbetsmiljöutbildningar och framtida affärsmöjligheter i cirkulära affärsmodeller. Vi tar upp frågeställningar ur ett livscykelperspektiv och knyter ihop allt med modeller att använda för att fatta beslut.

Anna S Strid

Administratör

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.