Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Verifiera din hållbarhetsdeklaration- SIS TS 2

Sverige har tagit fram specifikationen Organisationers samhällsansvar — Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration- SIS/TS 2:2021 som utgår från ISO 26000 och är verifierbar. Vi kan erbjuda en opartisk verifiering, som ger din organisation en bekräftelse på ert hållbarhetsarbete och samhällsansvar.

Syfte

ISO 26000 omfattar ett brett omfång av sociala frågor såsom arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling. Allt fler organisationer väljer att börja arbeta enligt standarden och använda den för att skapa ett tydligt arbetssätt för maximera bidraget till FN:s globala hållbarhetsmål.

Egendeklarationen SIS TS 2 tillsammans med ISO 26000 ger stöd och hjälp att implementera, paketera och kommunicera en organisations samhällsansvar på ett trovärdigt sätt. Att arbeta med standarden hjälper organisationen att hitta sina styrkor och svagheter, som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter. Standarden bygger på dialog med era intressenter, vilket bl.a. ger förutsättningar för att få en bättre kontroll på leverantörer och skapa mervärde för intressenterna.

Nytta med verifieringen

Egendeklaration för organisationers samhällsansvar kan användas av en mängd olika organisationer och är hjälper dem att

  • kartlägga sin påverkan på intressenter och samhälle samt skapa arbetssätt och mål för att öka den positiva och minska den negativa påverkan
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens påverkan på socialt ansvarstagande
  • sätta upp konkreta mål för förbättringar, kontinuerligt följa upp och utvärdera effekterna av sitt sociala ansvarstagande
  • ständigt förbättra sin prestanda
  • skapa hållbara affärsmodeller
  • uppfylla kravet på hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen (1995:1554)

Metod

Egendeklarationen, som görs enligt SIS/TS 2:2021, består av 50 frågor som organisationen ska besvara och på så vis beskriva sitt operativa arbete med ISO 26000. Organisationen kan sedan välja att låta ett utomstående organ verifiera egendeklarations resultat. En verifiering innebär att en utbildad verifierare opartiskt granskar organisationens egendeklaration, uttalanden gällande organisationens samhällsansvar och dess riktighet och trovärdighet.

Se beskrivning av RISE verifierings- och valideringsprocess.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för verifiering enligt SIS /TS 2:2021 utfärdas en skriftlig bedömning i form av en rapport och ett utlåtande som bekräftar organisationens hållbarhetsarbete och arbete med ISO 26000.

Med RISE Certifiering som verifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller bl.a. verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet, och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra verifierare och revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Mer information

Tjänst

SIS TS 2 - Organisationers samhällsansvar — Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Certifieringsingenjör

+46 10 516 63 46

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lena Jönsson

Kontaktperson

Lena Jönsson

Revisor

+46 10 516 52 12

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.