Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Ibland går saker fel i produktionen och produkterna blir mikrobiologiskt förskämda eller ännu värre innehåller patogener. Då är det viktigt att veta hur man hanterar situationen för att fastställa varför den inträffat, vad man ska göra åt den och hur man förhindrar att det ska hända igen. RISE mikrobiologer kan hjälpa dig att hantera problemen.

Syfte

Felsökning börjar normalt med att identifiera arten av det mikrobiologiska problemet för att få en första ledtråd till var det kan komma ifrån. Detta ger också en input till i vilken miljö mikroorganismen kan överleva och växa. Ibland genomförs  en omfattande provtagning längs hela produktionslinjen inklusive råvaror och produkter i olika steg, såsom före och efter ett inaktiveringssteg som till exempel en värmeprocess.

Metod

Beroende på orsaken till problemet kan några eller alla steg nedan användas i felsökningsprocessen.

Arbetet inleds med ett gemensamt besök i anläggningen av en mikrobiolog och en processtekniker. Besöket görs för att det är av största vikt att sätta sig in i problemställningen på plats för att kunna förstå det.

Prov kan behöva samlas in för att hitta den mikroorganism som orsakar problemet, inte bara från råmaterial och produkt i olika faser i processen utan, från alla miljöer i fabrik såsom öppna ytor med produktkontakt, i förpackningsutrustning, i luft, sköljvatten efter CIP-processen och med flera ställen.

Aktuella temperaturer och effektiv tid i en eventuell inaktiverings-/värmeprocess kan behövas mätas upp i form av den kärntemperatur som uppnås i den faktiska produkten. Baserat på dessa processdata görs beräkningar för att avgöra om inaktiverings-/värmeprocessen är tillräcklig för att döda mikroorganismen i fokus.

Rutiner och efterlevnad av rengöring och desinfektion kan behöva kontrolleras och följas upp.

Genomgång av protokoll från tidigare mikrobiologiska analyser kan också behöva inkluderas för att förstå hur problemet har uppstått över tid.

Leveranser

När orsaken till problemet har konstaterats vidtas åtgärder för att förhindra att det händer igen. Korrigerande åtgärder föreslås och övervakning och kontrollplaner sätts upp. Allt arbete sammanfattas i en skriftlig rapport.

Beställning

Kontakta ansvariga personer

Fakta

Tjänst

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Område

Kontroll, Life Science, Livsmedel, Vatten

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Hamberg

Kontaktperson

Lars Hamberg

Forskare

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.