Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Ibland går saker fel i produktionen och produkterna blir mikrobiologiskt förskämda eller ännu värre innehåller patogener. Då är det viktigt att veta hur man hanterar situationen för att fastställa varför den inträffat, vad man ska göra åt den och hur man förhindrar att det ska hända igen. RISE mikrobiologer kan hjälpa dig att hantera problemen.

Syfte

Felsökning börjar normalt med att identifiera arten av det mikrobiologiska problemet för att få en första ledtråd till var det kan komma ifrån. Detta ger också en input till i vilken miljö mikroorganismen kan överleva och växa. Ibland genomförs  en omfattande provtagning längs hela produktionslinjen inklusive råvaror och produkter i olika steg, såsom före och efter ett inaktiveringssteg som till exempel en värmeprocess.

Metod

Beroende på orsaken till problemet kan några eller alla steg nedan användas i felsökningsprocessen.

Arbetet inleds med ett gemensamt besök i anläggningen av en mikrobiolog och en processtekniker. Besöket görs för att det är av största vikt att sätta sig in i problemställningen på plats för att kunna förstå det.

Prov kan behöva samlas in för att hitta den mikroorganism som orsakar problemet, inte bara från råmaterial och produkt i olika faser i processen utan, från alla miljöer i fabrik såsom öppna ytor med produktkontakt, i förpackningsutrustning, i luft, sköljvatten efter CIP-processen och med flera ställen.

Aktuella temperaturer och effektiv tid i en eventuell inaktiverings-/värmeprocess kan behövas mätas upp i form av den kärntemperatur som uppnås i den faktiska produkten. Baserat på dessa processdata görs beräkningar för att avgöra om inaktiverings-/värmeprocessen är tillräcklig för att döda mikroorganismen i fokus.

Rutiner och efterlevnad av rengöring och desinfektion kan behöva kontrolleras och följas upp.

Genomgång av protokoll från tidigare mikrobiologiska analyser kan också behöva inkluderas för att förstå hur problemet har uppstått över tid.

Leveranser

När orsaken till problemet har konstaterats vidtas åtgärder för att förhindra att det händer igen. Korrigerande åtgärder föreslås och övervakning och kontrollplaner sätts upp. Allt arbete sammanfattas i en skriftlig rapport.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Hamberg

Kontaktperson

Lars Hamberg

Forskare

+46 10 516 66 45

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Expertis

Mikrobiologi och hygien

RISE erbjuder en djup, teoretisk och praktisk, kunskap inom mikrobiologi och hygien. Tillsammans med ert företag eller organisation förebygger och löser vi mikrobiologiska problem. Vi deltar också med vår mikrobiologiska kompetens…
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Tjänst

Belastningstest i livsmedel med tillförsel av mikroorganismer

Belastningstest innebär att i praktiska försök utvärdera möjlighet för tillväxt, överlevnad eller reduktion av relevanta sjukdomsframkallande eller produktförstörande mikroorganismer efter att de tillförts den aktuella produkten.
Tjänst

Biofilm på ytor - ett problem i många branscher

Att bygga biofilm på en yta är mikroorganismernas sätt att skydda sig mot faktorer i omvärlden såsom starka kemikalier, antibiotika, värme, fysikalisk påverkan mm. Biofilm skapar därför problem i många branscher och miljöer tex vi…
Erbjudande

RISE erbjudande i arbetet mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Vi behöver alla bidra till att skydda antibiotikan. Och det är bråttom! Vi på RISE samarbetar med företag, akademi samt offentlig se…
Projekt

Branschriktlinje för ökad återanvändning av vatten i mejeriindustrin

Syftet är att ta fram underlag för att revidera branschriktlinjerna kring vattenanvändning i mejerisektorn. Med ett bättre och tydligare underlag går det att effektivisera vattenanvändningen utan att äventyra livsmedlets kvalitet …
Tjänst

Rengöring och desinfektion - Jämförelse av rengöringsteknik

Vi ger dig möjlighet att jämföra din nuvarande rengörings- och desinfektionsteknik med nya alternativ.