Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Transformations- partnerskapet

I Transformationspartnerskapet kurerar RISE multipartssamarbeten och deltagandeprocesser för att skapa synergier och systemförändring kopplat till aktuella samhällsutmaningar.

Syfte

Introduktion till service

Nuförtiden kan vi se en förändring i arbetsprocessen hos de flesta företag och institutioner: från en högre grad av självständighet till ett större behov av att kopplas samman och samverka. Detta skifte sker till exempel på grund av digital omvandling och spridningen av AI i en tid när socioekonomiska och politiska agendor inom olika områden blir allt mer komplexa och ändå ska möta övergripande, strukturella målbilder som miljömässig hållbarhet. Inom t.ex. stadsutveckling och arbetet för den lärande, smarta staden kan vi bara nå en önskad utveckling om alla involverade aktörer får komma till tals och arbetar tillsammans för förändring. Vi befinner oss i systemiska utmaningar som måste hanteras med en strategi som leder till systemförändring. RISE arbetar därför forskningsbaserat och tvärvetenskapligt med metoder och verktyg för samhällets innovations- och omvandlingskapacitet. Genom vårt Transformationspartnerskap kan vi effektivt öka samhällets förändringstakt och bidra till systemisk förändring.

Syfte
Transformationspartnerskapet bygger på designprinciper som stimulerar nya sätt att tänka, agera, samarbeta, planera och genomföra reformer. Programmet är menat både för organisationers interna och externa verksamhetsutmaningar och särskilt för situationer med flertalet intressenter.  Partnerskapet är holistiskt upplagt och tar hänsyn till en bred samhällskontext, genom en process som kartlägger och skapar gemensam förståelse.

Transformationspartnerskapet erbjuder verktyg och metoder för att:

  • navigera komplexa utmaningar
  • definiera de grundläggande värden som driver omvandlingen
  • stödja och stärka flerpartssamarbete mellan organisationer
  • gå framåt med en gemensam värdebaserad vision och konkreta handlingsplaner i linje med en hållbar systemförändring

Fördelar
I Transformationspartnerskapet coachas och stöttas din omvandlingsprocess av RISE. Du får metoder och verktyg som ger dig möjlighet att:

  1. Vara förändring. Du lär dig om tankesätt och attityder gentemot förändringsprocesser; om nyfikenhet, risk och komplexitet; att kunna fokusera och växa med de värden som omvandlingen ger.
  2. Arbeta med förändring. Du lär dig att förstå din utmaning och andra i den intressentkonstellation som driver processen, att utforska utmaningen ur olika perspektiv, att skapa framtidsscenarion, att regelbundet reflektera och bedöma processen och genomföra resultaten i en iterativ process.
  3. Driva förändring. Du lär dig skapa konkreta handlingsplaner för att driva förändring och innovation.

Tack vare de iterativa och utforskande egenskaperna i partnerskapet, lär du dig att uppskatta det okända, se bortom standarden och att hitta nya perspektiv som kan användas för en hållbar omvandling.

Metod

RISE, i nära samarbete med Eindhoven University of Technology, har utvecklad verktyg och metoder genom tillämpad design-forskning inom Transformative Practices and Systemic Change. Transformationspartnerskapets processer på bygger därför på erfarenheter från ett brett antal sektorer och är upplagt för att främja en prototypdriven strategi.

Leveranser

RISE skräddarsyr Transformationspartnerskapet med kurerade sessioner, workshops och coachning utifrån din organisations syfte, önskemål och operativa sammanhang. Transformationspartnerskapet kan resultera i exempelvis en slutrapport med rekommendationer eller lösning, uppföljning och reflektion, eller ett fortsatt samarbete med RISE.

Beställning

Transformationspartnerskap är individuellt anpassade tjänster och kräver en rad samtal med de inblandade partnerna.

Fakta

Tjänst

Transformationspartnerskap

Område

Additiv tillverkning, Artificiell intelligens, Coronapandemin, Data Science, Design, Digitalisering, E-Hälsa, Innovationsstöd, Klimatneutral industri, Life Science, Livslångt lärande, Livsmedel, Mobilitet, Mobilitetstjänster, Resurseffektiva städer, Samhällsbyggnad, Stadsutveckling, Systeminnovation, Tjänsteinnovation

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Ambra Trotto

Kontaktperson

Ambra Trotto

Forskare

+46 73 065 91 80

Läs mer om Ambra

Kontakta Ambra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.