Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Tillverkningskontroll av säkerhetsglas

Termiskt härdat, värmeförstärkt och/eller laminerat glas används i många applikationer för att öka personsäkerheten.

Inom RISE finns kompetens för att utvärdera och kvalitetssäkra produktionsprocessen, genomföra skadeutredningar samt leda och delta i utvecklings- och innovationsprojekt på området glas.

Syfte

För att kunna leverera en produkt med jämn och hög kvalitet krävs en noggrann övervakning av tillverkningen.

För många produkter är det upp till tillverkaren att upprätta och underhålla ett system för egenkontroll som ska säkerställa kvaliteten.

En förutsättning för att nå goda resultat och tillämpa ett arbetssätt som strävar efter ständig förbättring är att kvalitetstänket genomsyrar hela organisationen, från de som jobbar i produktionslinjen och hela vägen upp till företagsledningen, samt att kvalitetsavdelningen inte är en enhet som är frikopplad från övrig verksamhet.

Genom att anlita en extern part som regelbundet granskar egenkontrollsystemet kan tillverkaren uppnå flera saker:

  • Företagsledningen statuerar att produkternas kvalitet är av högsta prioritet
  • Granskning utförd av en extern part kan påtala brister i systemet för egenkontroll som kan ha förbisetts länge och så kallad ”hemmablindhet” kan därmed motverkas
  • Stöttning till tillverkarens kvalitetsansvarige, vars arbete kan få större legitimitet och acceptans i den egna organisationen genom de avvikelser som presenteras i revisionsrapporten
  • Säkerställa att man efterlever tillämpliga produktstandarder samt är uppdaterad på eventuella tillägg, korrigeringar eller nyutgåvor av standarderna

Metod

Revisionerna genomförs med ett praktiskt arbetssätt, där efterlevnad av det egna kvalitetssystemet och krav i produktstandarderna granskas på plats vid produktionslinjerna och involverar representanter från olika delar av organisationen.

Tillämpliga standarder som används vid revisionerna är EN 12150-2, EN 14449 och EN 1863-2.

Leveranser

Resultatet redovisas i en revisionsrapport och tillverkaren förbinder sig att åtgärda eventuella avvikelser inom en överenskommen tid.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Säkerhetsglas – kvalitetssäkring genom frivillig tredjepartsgranskning av tillverkarens egenkontroll

Standarder

EN 12150-2

EN 14449

EN 1863-2

Pris

Pris vid offertförfrågan
 
Priset påverkas av produktionsenhetens storlek och omfattningen av produktionssortimentet.
 

Möjlighet finns att kombinera revision gällande produktion av säkerhetsglas med andra produkttyper, så som produktion av brandglas och isolerglas.

Leveranstid

Normalt genomförs revisionen som ett hel- eller halvdagsbesök vid produktionsenheten och rapporteras inom tre veckor.

Förberedelser

Förberedelser i form av inläsning av tillverkarens kvalitetsmanual/ system för egenkontroll krävs.

Börje Gustavsson

Kontaktperson

Börje Gustavsson

Enhetschef

Läs mer om Börje

Kontakta Börje
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Roger Davidsson

Tekniker

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.