Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tester för släcksystem avsedda för motorrum

Tester för släcksystem avsedda för motorrum enligt SP Metod 4912, UNECE R107, och/eller AIS 135.

Syfte

Denna metod utvärderar släckförmågan för brandsläcksystem under realistiska förhållanden för motorrum. Testerna inkluderar flera olika typer av bränder inuti en motorrumsrigg som utvecklats för ändamålet. Släcksystemen utvärderas utifrån förmågan att släcka de olika testbränderna.

SP Metod 4912 testar brandsläcksystem avsedda för motorrum på ett väldefinierat och objektivt sätt. Släcksystemen testas mot realistiska brandscenarier som kan uppstå i fordon eller maskiner för utvärdering av deras prestanda. Systemtesterna beaktar geometri, obstruktioner och luftflöde som är typiskt för motorrum. Detta möjliggör realistisk utvärdering av prestanda under reproducerbara och repeterbara förhållanden.

Metod

Släcksystemen kan testas mot de olika testscenarierna listade nedan. I slutändan kommer ett system att uppnå en ranking baserat på vilka tester som genomförts samt under vilka förutsättningar som testerna genomförts, t.ex. nivå av luftflöde samt hur öppen/tillsluten testriggen är (öppenhetsgrad).

  • Tester med hög brandbelastning utvärderar släcksystemets förmåga att släcka stora bränder. Som ett exempel kan en bränsleledning som brister under tryck och som sprutar bränsle mot heta ytor resultera i snabb brandutveckling och en stor brand. Det är avgörande att ett släcksystem effektivt kan hantera dessa bränder eftersom branden hinner blir stor även med tillförlitlig och snabb detektion.  
  • Tester med låg brandbelastning används för att bedöma systemets förmåga att hantera små bränder i olika delar av motorrummet. Dessa små bränder kan vara svåra att släcka och kräver effektiv fördelning av släckmedlet i hela utrymmet.
  • System som kan släcka klass A-bränder har förmågan att hantera bränder i fasta material. Exempel på sådana material i motorrum är ljudisolering samt gummi och plastmaterial, vilka vanligtvis fungerar som en sekundär bränslekälla. 
  • Motorrum har normalt många obstruktioner som gör bränder svåråtkomliga. Detta utvärderas i tester med dolda bränder. Då ska systemet släcka en liten obstruerad brand som är utom räckhåll för direkt applicering av släckmedel. Då krävs att släckmedlet kan spridas effektivt i utrymmet.
  • Vissa komponenter i motorrum är tillräckligt varma för att antända brännbart material även efter att en initial brand har släckts. Återantändningstest med antändning mot het yta utvärderar släcksystemets förmåga att kyla heta ytor eller på annat sätt förhindra eller fördröja återantändning.  

Testriggens öppenhetsgrad kan modifieras för att återspegla den miljö där släcksystemet skall installeras. Detta kommer också att påverka den slutliga rankingen av släcksystemet, med en högre ranking för en ökad grad av öppenhet. Högsta ranking uppnås när tester är genomförda utan golv och tak samt fram- och bakväggar i testriggen.  

Leveranser

Efter test levereras en testrapport med resultaten som kan ligga till grund för produktcertifiering, exempelvis enligt SPCR 183 eller SPCR 199 (P-märke).

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Tester för släcksystem avsedda för motorrum enligt SP Metod 4912, UNECE R107, AIS 135

Certifiering

Produktcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

SP Metod 4912

UNECE R107

AIS 135

Pris

Pris vid offertförfrågan

Patrik Klämberg

Kontaktperson

Patrik Klämberg

Senior projektledare

+46 10 516 66 62

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.