Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skrift på papper

Provning av skrift på papper är en av våra specialiteter. RISE (tidigare SP) har provat skrift med avseende på egenskaper som är viktiga för skriftens beständighet sedan början av 1900-talet. När nya metoder för skriftframställning har introducerats på marknaden så har provningsmetoderna modifierats för att utvärdera nya egenskaper. RISE har lett det internationella arbetet med att ta fram en global standard för skrift på papper - ISO 11798. Alla typer av skrift omfattas av standarden såsom tryck, kopiering, skrift för hand och maskinellt framställd skrift.

Syfte

Standarden ISO 11798 har sin grund i de provningsmetoder och den syn på beständighet hos skrift som tillämpats i Sverige under många år.

Grunden för standarden är att dokument skall vara läsliga nu och i framtiden. Det skall gå att kopiera, skanna och mikrofilma nya dokument och dokument som utsatts för ljus, vatten, hantering och lagring under lång tid. Dessutom ställs krav på att skriften inte får inverka negativt på papperets hållfasthet.

Standarden anger krav i form av

  • skriftens färgstyrka och utseende 
  • ljusbeständighet 
  • beständighet mot vatten 
  • överföring av skrift 
  • beständighet mot nötning 
  • beständighet mot värme 
  • effekten av skrift på papperets mekaniska styrka

Standarden specificerar också det papper som skall användas för att framställa skrift och hur provskriften skall se ut.

Metod

Beständigheten hos pappersdokument framställda med skrivmedel - d.v.s. pennor och stämpelfärger eller pappersdokument framställda i utrustningar som kopiatorer, laserskrivare och andra typer av skrivare - undersöks enligt Riksarkivets tekniska föreskrifter (RA-FS 2006:4) som hänvisar till ISO 11798. RISE är det enda certifieringsorganet ackrediterade av SWEDAC för provning enligt ISO 11798.

Riksarkivet har fastställt ISO 11798 som sina kravspecifikationer. Produkter som provats enligt ISO 11798 kan certifieras av RISE.

Skrift som uppfyller kraven i standarden är beständig under förutsättning att dokumentet förvaras i lämplig miljö. Om man ställer höga krav på ljusbeständighet hos flerfärgade utskrifter är standardens krav inte tillräckliga eftersom den tillåter att färger ändras så länge informationen bevaras.

Leveranser

Vi levererar en provningsrapport och vid godkänd provning erhålls ett certifikat vilket kunden kan använda som intyg för arkivbeständighet

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Skrift på papper enligt ISO 11798

Standarder

ISO 11798 ”Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper – Krav och provningsmetoder”

Pris

Kontakta någon av personerna nedan för prisuppgift eller offert

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser av provföremål om inget annat avtalas

Kontaktperson

Sammie Dang

TIC- ingenjör

+46 10 516 54 53

Läs mer om Sammie

Kontakta Sammie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mathias Bark

Kontaktperson

Mathias Bark

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 65 99

Läs mer om Mathias

Kontakta Mathias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.