Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE arrangerar jämförelser för kvalitetssäkring

Jämförelsemätningar och kompetensprövning är ett vanligt sätt att bestämma prestanda för ett laboratorium. Det används av laboratorium och av företag för att säkerställa den tekniska kompetensen och försäkra sig om kvaliteten på mätutrustning och utförande.

Syfte

Vi erbjuder jämförelsemätningar inom ett antal olika teknikområden och utbildningar inom ämnet.

Jämförelsemätningar är ett mycket effektivt verktyg för laboratorier för att visa att de har bra, korrekta och kvalitetssäkrade mätresultat. Vi erbjuder jämförelsemätningar inom ett antal olika teknikområden och arrangerar även utbildningar inom ämnet.

Vi arrangerar jämförelser mellan laboratorier och tillhandahåller organisation, utförande och utvärdering av kalibreringar eller tester gjorda på samma eller liknande objekt eller material av två eller flera laboratorier i enlighet med förutbestämda förutsättningar.

Kompetensprövning kan också användas för att säkra mätprestanda hos ett laboratorium över tid, såväl som att identifiera förbättringsområden. Det är ett bra sätt att utveckla laboratoriepersonals kompetens och att etablera samstämmighet mellan olika laboratorier.

Resultaten av en jämförelsemätning kan användas till att visa att ett företag har en god teknisk grund när man diskuterar med affärskontakter såväl som när man utvecklar laboratoriets mätosäkerheter.

Metod

En jämförelsemätning ger möjlighet att utföra ett mätuppdrag med ett instrument utan att i förväg känna till instrumentets prestanda eller fel. Mätningarna utförs av laboratoriepersonalen i det berörda laboratoriets mätkontext. Detta är av stort värde eftersom resultaten avslöjar relevanta influenser från de olika delarna i laboratoriets mätsystem, såsom vald mätmetod, omgivning etc. Sekretessen i kompetensprövningens resultat upprätthålls genom att identifiera varje deltagare endast med en unik kod. Kompetensprövningens arrangör kommer inte att avslöja konfidentiell information till tredje part. Efter att ha listat sig för en jämförelsemätning kommer ert företag att få en bekräftelse från arrangören.

I normalfallet är det upp till varje laboratorium att planera när man skall delta i en jämförelsemätning. Ett ackrediterat laboratorium måste dock uppfylla kraven enligt ISO/IEC 17025 vilka föreskriver deltagande i ett antal kvalitetssäkrande aktiviteter, däribland deltagande i jämförelsemätningar. Om det har skett en större förändring i ett laboratoriums verksamhet, introduktion av en ny procedur, referensutrustning etc., så rekommenderas normalt deltagande i en jämförelsemätning. Historiskt har det varit mycket svårt för laboratorier inom vissa kalibrerings- och testområden att göra dessa planerade jämförelser eftersom det har funnits för få tillgängliga tillfällen. RISE erbjuder jämförelser under en femårsplan där varje laboratorium kan planera sina aktiviteter för de kommande åren.

Femårsplan
All kompetensprövning planläggs och utförs enligt ett kvalitetssystem som överensstämmer med ILAC G13:200 ”Guidelines for the competence of providers of proficiency testing service” (Riktlinjer för kompetensen hos arrangör av jämförelsemätning) och som uppfyller kraven i ISO guide 43-1.

Mätstorheter
RISE täcker jämförelser inom ett brett område av mätstorheter, såsom:

Elektricitet – Flöde – Kraft – Längd –  Moment – Optik – Temperatur – Tryck – Vakuum – Volym

Åtaganden för deltagare i en jämförelsemätning

  • Ansökan är bindande och återbud skall sänds till arrangören före sista datum angivet i informationen. Om återbud sänds efter detta datum, kan arrangören debitera full avgift.
  • Rapportering av resultat från deltagarna skall göras enligt mätinstruktionerna. Om resultaten presenteras på annat sätt, så har arrangören av jämförelsemätningen rätt att utesluta dessa resultat från slutrapporten.
  • Eventuella klagomål eller kommentarer till jämförelsemätningen skall sändas direkt till arrangören. Det är sedan upp till arrangören eller en referensgrupp för jämförelsemätningen att avgöra om detta skall tas med i rapporten eller inte.
  • Tidsplanen för mätning och rapportering måste hållas. Om deltagare behöver mer tid, bör de anhålla om detta genom att kontakta arrangören så snart som möjligt.

Leveranser

Rapport

Mer information

RISE arrangerar jämförelser, vilket utgör ett center för jämförelsemätningar (kompetensprövning) och har utvecklats i syfte att betjäna kalibrerings- och testlaboratorier för att säkerställa deras mätkapabilitet enligt ISO/IEC 17025. Vi har tidigare varit en del av CFI - Centre for Intercomparisons.

RISE täcker jämförelser inom ett brett område av olika mätstorheter, instrument och mätnoggrannhetsnivåer och vårt mål är att betjäna både mätlaboratorier och industriella användare.

Eftersom det finns många icke-ackrediterade laboratorier som också behöver säkra sin mätkapabilitet, ges service även åt dessa.

Jämförelsemätning eller kompetensprövning benämns även audit, intercomparison, provningsjämförelse, ringtext och round robin.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

RISE arrangerar jämförelser för kvalitetssäkring

Storhetsområde

Elektricitet, Kraft och moment, Längd och geometri, Massa / vikt, Temperatur, Tryck och vakuum, Volym och flöde

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

ISO/IEC 17025

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt respektive jämförelse.

Viktoria Jonasson

Kontaktperson

Viktoria Jonasson

Projektledare

+46 10 516 56 39

Läs mer om Viktoria

Kontakta Viktoria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Expertis

Riksmätplatsen för massa

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI
Expertis

Riksmätplatsen för tryck och vakuum

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för volym och flöde

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Längd- och dimensionsmätteknik

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för kraft och moment

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för temperatur

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala storheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för fotometri och radiome

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.