Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder.

Syfte

Gemensamma regler för hela Europa gäller för kontroll och godkännande av nya elmätartyper enligt mätinstrumentdirektivet (MID). RISE är anmält organ för MID och kan därmed utfärda godkännanden för hela EU. All denna provning är ackrediterad av SWEDAC, det officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

MID gäller i hela EU

Ett godkännande enligt MID gäller automatiskt i hela EU. Även för elmätare som inte är reglerade av MID kan tillverkare av elmätare dra stor nytta av ett certifikat från ett välrenommerat tredjepartslaboratorium som RISE. Varje provningsresultat sammanställs i en rapport och eller ett certifikat. Dessa dokument minimerar frågor och invändningar vid lansering av nya elmätare på marknaden.

Metod

Ackrediterad provning

Vi utför provning enligt hela eller delar av standarderna, inklusive mekaniska test, EMC- och elsäkerhetsutvärdering. Varje provning blir väl dokumenterad i en rapport i enlighet med ackrediteringsföreskrifterna.

Vi utför ackrediterad provning enligt följande standarder

 • Svenska och europeiska standarder för MID: SS EN 50470-1, SS EN 50470-3. Proven enligt dessa standarder kan sedan ligga till grund för godkännanden enligt Mätinstrumentdirektivet MID Modul B och F från RISE certifieringsavdelning.
   
 • Svenska och europeiska standarder utanför MID: SS EN 62052-11
  SS EN 62053-21/22/23, SS EN 62052-21, SS EN 62054-21
   
 • Internationella standarder: IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23,
  IEC 62052-21, IEC 62054-21 

RISE utför även viss provning och certifiering för krav utöver ovanstående standarder

 • SP-metod 1618, för prov med 12kV stötspänning.
 • Svensk Energis baskrav 2005-11-14, för prov med förhöjd magnetisk påverkan.

ELSA - Kontrollsystem för elmätare

För att kunna bedöma livslängden för elmätare samarbetar Energiföretagen Sverige och RISE via ett kontrollsystem för elmätare, benämnt ELSA (Elmätare Livslängd Statistisk Analys).

Leveranser

MID-godkännanden och certifikat enligt ovan, i samarbete med RISE Certifiering.

Beställning

Beställning eller förfrågan skickas till highvoltage@ri.se

highvoltage@ri.se

Fakta

Tjänst

Provning och certifiering av elmätare

Typ

Certifiering, Provning / analys / utvärdering

Instrument

Elmätare

Storhetsområde

Elektricitet

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ, Typgodkännande, Övrig certifiering

Område

Certifiering, Elektronik, Energi, Metrologi och mätteknik, Provning

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

 • SS EN 50470-1, SS EN 50470-3, SS EN 62052-11, SS EN 62053-21/22/23, SS EN 62052-21, SS EN 62054-21, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, IEC 62052-21, IEC 62054-21, SP-metod 1618, för prov med 12kV stötspänning, Svensk Energis baskrav 2005-11-14, för prov med förhöjd magnetisk påverkan

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

+46 10 516 54 15
stefan.svensson@ri.se

Läs mer om Stefan

Kontaktperson

Glenn Bideberg

Ingenjör

+46 10 516 55 33
glenn.bideberg@ri.se

Läs mer om Glenn