Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Programvara för mätning av genomtryck

Genomtryck (print-through) är en oönskad effekt där man delvis ser tryckfärg från papperets baksida när man t ex läser en tidning. Det är en kombination av show-through (=effekt från opacitet) och strike-through (=effekt från färginträngning), båda egenskaperna är nära relaterade till pappersstrukturen

Syfte

Print-through är ett vanligt tryckkvalitetsproblem som huvudsakligen består av färginträngning och otillräcklig opacitet hos papperet.
Papperets ojämnhet i struktur och tjocklek spelar stor roll för print-through. Därför är spatiala variationer av print-through en bra indikator på papperets struktur.

Print through programvaran kan användas till att undersöka:

  • Är nivån av print-through acceptabel och stabil över tid
  • Benchmark mot konkurrenter
  • Kontrollera hur nya inställningar i processen påverkar print-through
  • Är nya produkter bättre eller sämre

Metod

Detta verktyg ger en bedömning av tryckkvalitén i relation till pappersstrukturen på ett snabbt, intuitivt och kostnadseffektivt sätt med en flatbäddsskanner med dessa delar:

  • Kvantitativa egenskaper för print-through över en större yta, både som medelvärde och på detaljerad nivå
  • Kvantitativ utvärdering av print-through och dess beståndsdelar:  show-through, strike-through och dess relation till fenomenet print-through samt de underliggande fysikaliska egenskaperna
  • Histogram av reflektans, ljusabsorption, ljusspridning och djupet av färginträngning erhålls.
  • De beräknade värdena sparas som ASCII-filer för enkel import till Excel eller annan programvara.

Leveranser

Användarlicens för programvarupaketet Print-Through, ett reflektanskalibrerings-set, ett svart NCS-ark samt manualer som beskriver inskanning och utvärdering (eng).
Support via email och telefon.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Programvara för mätning av genomtryck

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av mjukvaran inom 6 veckor efter order

Förberedelser

Nödvändig utrustning är en professionell flatbäddsskanner, programvaran Print-through, ett reflektanskalibrerings-set samt ett svart NCS-ark.

Kund tillhandahåller själv en standard PC med Win 7 eller Win 10 och lämplig flatbäddsskanner.
Vi ger råd om skannermodell.

Microsoft Excel rekommenderas för att öppna resultatfiler men andra kalkylarksprogram som kan öppna tab-separerad ASCII fungerar också.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hans Christiansson

Kontaktperson

Hans Christiansson

Application engineer

+46 76 876 73 81

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Li Yang

Kontaktperson

Li Yang

Senior project manager

+46 10 228 45 22

Läs mer om Li

Kontakta Li
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Förpackningsåtervinning

Nästan alla produkter förpackas vilket gör att förpackningar skapar stora materialvolymer som cirkuleras relativt fort. I övergången till ett cirkulärt samhälle har förpackningar blivit ett område som omfattas av nya krav och rege…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Tjänst

Nötningstest

Laboratoriet på RISE Packaging Excellence Centre är ISTA certifierat och är ett av nordens mest välutrustade och avancerade laboratorier för provning av förpackningar. Vi genomför tester i en kontrollerad miljö enligt internatione…
Test & demo

Labb för tryckbarhetstestning

Med vår utrustning kan vi göra kostnadseffektiva provtryckningar i labbskala samt utföra avancerade analyser relaterat till tryck- och materialegenskaper för att dels kvantifiera och prediktera tryckkvalitet, men även jobba med pr…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Expertis

Vattenhantering i papperstillverkning

En välfungerande vattenhantering minskar processpåverkan från föroreningar som byggts upp i processvattnet under papperstillverkningsprocessen. Det kan även innebära förbättrad produktkvalitet, processtabilitet, minskade kostnader…