Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

OIT-analys

Plaster innehåller ofta stabilisatorer som ska förhindra att materialet oxiderar. Det är stabilisatorerna som förhindrar att materialet oxiderar och det är de som avgör vilken OIT (oxidationsinduktionstid) materialet har.  OIT definieras som den tid då den oxidativa sönderdelningen av ett plastmaterial börjar då materialet hålls vid en konstant förhöjd temperatur i en syreatmosfär.

Syfte

Genom att genomföra en OIT-analys ges information om hur välstabiliserat materialet ifråga är mot oxidation. Ett dåligt stabiliserat material kommer att börja oxidera snabbare när det värms upp till en hög temperatur i syre medan ett väl stabiliserat material kommer att uppvisa en längre OIT. Vi utför ofta OIT-analyser på fyllkroppar av olika slag. 

Metod

Mätningarna utförs med DSC- (Differential Scanning Calorimetry). DSC är en teknik där temperatur används för att analysera materialet. Genom att värma upp materialet genomgår det olika förändringar som kräver olika mycket energi. Genom att jämföra energin med ett referensprov kan information fås om exempelvis materialet kristallinitet, smälttemperatur, OIT, etc. 

Leveranser

Efter avslutad analys levereras en rapport med resultaten. 

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Analys av oxidationsinduktionstid på polyolefiner

Område

Materialomställning, Produktion och tillverkning

Standarder

Beroende på vilket material som ska analyseras används olika standardmetoder. Ett exempel på en sådan metod visas nedan: 

Provet upphettas först i inert atmosfär till 190 till 200 °C. Under detta förlopp smälter provet. Provet hålls sedan vid den valda temperaturen under 5 minuter, varefter gasflödet till systemet ändras till syre. Oxidationsinduktionstiden (OIT) definieras som den tidpunkt då stabilisatorn i provet förbrukats.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bo Yin

Kontaktperson

Bo Yin

Forskare

Läs mer om Bo

Kontakta Bo
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.