Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Offentlig sektor - digital transformation för hållbar omställning

Var ska ni som organisation börja för att få hävstång i era digitaliseringssatsningar och samtidigt bidra till en hållbar utveckling? Många verksamheter som vi möter har utmaningar med att identifiera vad de ska fokusera på och hur de ska prioritera. Det är här vi kan hjälpa er.  

För verksamheter som vill stärka sina tjänster och sin service

Programmet vänder sig till verksamheter inom offentlig sektor som vill stärka sin medborgardialog, sina tjänster och sin service genom ökat fokus på digitalisering och hållbarhet.    

Kunskapslyft och omvärldsanalys

Organisationen får kunskapslyft och omvärldsanalys inom digitalisering och hållbarhet. Vi identifierar tillsammans behov med förslag på områden att arbeta vidare med inom digitalisering, hållbarhet och samhällsnytta. 

Upplägget ger möjlighet till att samarbeta med experter och att ta del av nya arbetssätt och nätverk.   

Vad får ni som organisation? 

  • Omvärldsspaning utifrån digitaliserings- och hållbarhetsperspektiv.  
  • Kunskapslyft inom hållbarhet och digitalisering och nya metoder och verktyg för att arbeta tillsammans med dessa områden.  
  • Gemensam bild av er organisations nuläge och potentialer till värdeskapande inom digitalisering och hållbarhet.  
  • Konkreta exempel på hur andra organisationer arbetat med möjligheter och utmaningar inom områden som ni prioriterat att fokusera på inom hållbarhet och digitalisering  
  • Tillgång till RISE samlade expertis och möjlighet att möta experter inom områden som prioriterats av ert företaget.  
  • En digital mognadsanalys av er verksamhet  
  • En analys av er organisations potentialer inom hållbarhet. En samlad bild och sammanställning av er organisations potentialer inom hållbarhet och digitalisering på en gemensam muralyta. Den digitala ytan kommer att innehålla olika förslag på förbättringar inom digitalisering och hållbarhet. Dessa kommer att analyseras och prioriterats utifrån genomförbarhet och ligga som grund till er handlingsplan.  
  • En konkret handlingsplan med prioriterade områden att arbeta med inom hållbarhet och digitalisering innehållande aktivitetsområden med ansvarig och tidplan.  
  • Faciliterad team-building och möjlighet att under coachande former ta ut riktningen för er hållbara verksamhet. 
  • Och sist, men inte minst – en rolig, intellektuell och framåtskapande process för ledningsgruppen och nyckelpersoner i organisationen att tillsammans med experter från RISE diskutera er verksamhets potentialer. 

Workshop och gemensamt samskapande

Vi går igenom en arbetsprocess med fem workshopar. Den första workshopen är fysisk och på plats på organisationen och inleds med ett besök hos er verksamhet. Övriga workshopar är digitala och genomförs genom presentationer, diskussioner och gemensamt samskapande på en gemensam digital yta (mural).  

Varje workshop tar ca 3 h och det är lämpligt att ses med ca två till tre veckors intervall. Mellan workshoptillfällena arbetar organisationen vidare med hemuppgifter baserade på organisationens behov och potentialer för värdeskapande inom digitalisering och hållbarhet. Hemuppgiften brukar ta ca 1 h att genomföra för den deltagande organisationen och med fördel samlas den deltagande ledningsgruppen tillsammans med  nyckelpersoner för att tillsammans lösa uppgiften.  

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Offentlig sektor - digital transformation för hållbar omställning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse. 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Conny Björnehall

Kontaktperson

Conny Björnehall

Focus Area Leader Digitalization Public Sector

+46 10 228 43 02

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanna Winzenburg

Kontaktperson

Susanna Winzenburg

Projektledare

+46 10 228 42 33

Läs mer om Susanna

Kontakta Susanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.