Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lufttäthetsmätning av byggnader

Lufttäthetmätning, vilket ofta även benämns lufttäthetsprovning, provtryckning, tryckprovning eller blowerdoor-provning, utförs åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer m fl för att verifiera att uppställda lufttäthetskrav uppfylls. God lufttäthet i byggnaders klimatskal har stor betydelse för dess energianvändning och termiska komfort. Dessutom är det viktigt bl.a. för att minimera risken för fuktskador samt för att erhålla önskad funktion på byggnaders ventilationssystem.

Syfte

Syftet är vanligen att fastställa byggnaders lufttäthet gentemot byggherrens ställda krav. RISE är ackrediterade för att utföra lufttäthetsmätning enligt gällande standard och har många års erfarenhet av provning av olika typer av byggnader, inklusive provning med mottryck. RISE kan även utföra luftläckagesökning i samband med lufttäthetsmätning, för att lokalisera var i konstruktionerna det förekommer luftläckage, vilket bidrar till möjligheten att minska oönskade luftläckage.

Genom lufttäthetsmätning verifieras att god lufttäthet uppnås i byggnaders klimatskal, vilket har stor betydelse för dess energianvändning och termiska komfort. Dessutom är god lufttäthet viktigt för att minimera risken för fuktskador samt för att erhålla önskad funktion på byggnaders ventilationssystem.

Lufttäthetsmätning utförs:
-    under byggskede då det fortfarande finns goda möjligheter att utföra eventuella kompletterande tätningsåtgärder i klimatskalet.
-    vid färdigställande av byggnad för att verifiera slutligt lufttäthetsresultat.
-    i befintliga byggnader t.ex. som del av statusinventering inför reparation/ombyggnad eller som del av utredning av problem med avseende på hög energianvändning och problem med termisk komfort.

Metod

Lufttäthet mäts i byggnader under byggskede, vid färdigställande och i befintliga byggnader enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 (tidigare SS-EN 13829:2000) och ger svar på hur mycket luft byggnadens klimatskal läcker. Det totala luftläckageflödet mäts vid 50 Pa under- och övertryck över klimatskalet och medelflöde beräknas. Flödet divideras sedan normalt med klimatskalets inre omslutningsyta Aom enligt definition i BBR (Boverkets byggregler) för att erhålla ett lufttäthetstal i enhet l/sm² (liter per sekund och kvadratmeter). Vilket lufttäthetstal som ska uppfyllas beror helt på vilket krav som ställts i det enskilda byggprojektet/vilken lufttäthet som antagits i energibalansberäkningen för byggnaden. Vid lufttäthetsmätning följs också riktlinjer i branschstandard ByggaL.

RISE kan lufttäthetsmäta hela byggnader, delar av byggnader (t ex enskilda lägenheter), men även t ex avgränsade fönster- och ytterväggspartier när det finns intresse av att utvärdera kritiska konstruktioners lufttäthet tidigt i byggskedet. Mätning av del av byggnad kan i vissa fall utföras med mottryck i angränsande delar av byggnad. Mycket stora byggnader kan mätas genom att samköra flera mätutrustningar.

Leveranser

Efter utförd mätning sammanställs resultat i rapport utgående från kraven i SS-EN ISO 9972:2015 och riktlinjer i branschstandard ByggaL.

Mer information

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Lufttäthetsmätning av byggnader

Instrument

Luftflöde / gasflöde

Storhetsområde

Gasflöde

Område

Byggd miljö

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

SS-EN ISO 9972:2015

Branschstandard ByggaL

Pris

Pris vid offertförfrågan (kostnadsuppskattning). Det är många olika faktorer som påverkar tidsåtgången och därmed kostnaden för den enskilda provningen, dessa provningar utförs därför i de flesta fall på löpande räkning. Utrustningskostnader och resekostnader tillkommer.

Leveranstid

Tid för genomförande och leverans av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

Omfattning av förberedelser beror på uppdragets/byggnadens komplexitet. RISE förberedelser innefattar bl.a. inläsning av ritningsunderlag för att kunna planera provning och ofta behöver också omslutningsyta kontrolleras/beräknas på ritningar. För provning av stora/komplexa byggnader, särskilt under byggskede, behövs ofta förbesök i byggnaden för att kunna planera provningen och för att se att byggnaden är tillräckligt färdigställd.

Uppdragsgivarens förberedelser kan innefatta att ställa alla innerdörrar öppna, utföra tillfälliga tätningar av ventilation och avlopp/vattenlås samt i byggskedet även tillfälligt täta ännu ej färdigställda öppningar, mm. Vilka av dessa förberedelser som utförs av uppdragsgivare respektive utförs av RISE överenskoms i det enskilda fallet.

Lufttäthetsmätning kan ej utföras när full verksamhet pågår i byggnaden eftersom ventilation skall vara avstängd och tätad och ytterdörrar och fönster etc. ska vara stängda och alla innerdörrar skall vara öppna.

Kontaktperson

Owe Svensson

Teknologie magister

Läs mer om Owe

Kontakta Owe
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anders Jansson

Kontaktperson

Anders Jansson

Teknologie magister

+46 10 516 57 26

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.