Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvalitetssäkring av Emballage för Transport av Farligt gods enligt ADR

För att garantera att höga säkerhetskrav uppfylls vid transport av farligt gods har en serie internationella regler skapats. En del är att godset skall förpackas i godkända förpackningar eller behållare. Vi provar, godkänner och kvalitetssäkrar förpackning, containrar, behållare och andra transportanordningar som skall användas vid transport av farligt gods. RISE är ackrediterad för ADR/ADR-S (för väg). Motsvarande regelverk är RID/RID-S (för järnväg), IMDG-koden (för sjötransport) och ICAO/TI (för flygtransport).

Syfte

Provningen genomförs efter de internationella regelverken och därför fungerar ett provresultat från vårt laboratorium i hela världen. Genom att vi också genomför årliga kontroller av tillverkningen har vi större möjligheter att följa upp resultat samt medverka till ”ständig förbättring” av förpackningarna.

Metod

Provningen sker i vårt laboratorium och enligt gällande regelverk.

Provningen omfattar oftast:

  • Fallprovning (motståndskraft mot stötar och slag)
  • Staplingsprovning (motståndskraft och stabilitet med statisk last ovanpå) 
  • Tryckprovning (motståndskraft mot inre tryck, endast för vätskeformiga ämnen) 
  • Täthetsprovning (för vätskor) Vibrationsprovning (IBC-behållare) 
  • Därutöver kan en rad förbehandlingar, kompletterande provningar och undersökningar genomföras

Leveranser

Efter avslutad provning erhåller kunden en provningsrapport som redovisar utfallet. Om certifikat önskas så kan RISE erbjuda avtal gällande certifiering mot SPCR 59 och SPCR 131.

Beställning

Offertförfrågan mailas till ulrik.nilsson@ri.se eller frank.jagersjo@ri.se

Fakta

Tjänst

Kvalitetssäkring av Emballage för Transport av Farligt gods enligt ADR

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ, Typgodkännande, Övrig certifiering

Område

Certifiering, Förpackning, Produktion och tillverkning

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Standarder

ADR/ADR-S

RID/RID-S

IMDG-koden

ICAO/TI

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Ulrik Nilsson

Kontaktperson

Ulrik Nilsson

Läs mer om Ulrik

Kontakta Ulrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.