Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvalitetsinspektion och processövervakning med computer vision

RISE har expertis inom både kameror och computer vision (maskinseende), som kan användas i industriella tillämpningar för att automatisera kvalitetsinspektion och processövervakning.

Syfte

Visuell kvalitetsinspektion är ett viktigt steg i många tillverkningsprocesser som, om det utförs manuellt, är både tidskrävande och uttröttande, med ett resultat som kan variera mycket. Automatisering genom implementering av konventionell computer vision är ibland möjlig, men variationer i defekternas storlek, form och placering är ofta för svåra att hantera för dessa system på grund av deras hårdkodade och därmed oflexibla detektionsregler.

Visuell processövervakning, t.ex. kontinuerlig spårning eller positionering av produkter som rör sig på ett transportband, har liknande utmaningar.

Med AI-baserad computer vision, där smarta algoritmer lär sig själva genom träning på stora bild- eller videodataset, kan man dock nu automatisera båda dessa processteg i ett snabbt ökande antal fall.

Metod

Vårt tjänsteerbjudande inom computer vision består av fyra steg, där steg 1 och 2 är kostnadsfria:

 1. Inledande möte: Introduktion och en allmän översikt över ditt företags behov av och förutsättningar att införa en computer visionlösning.
 2. Besök i fabrik: RISE besöker er fabrik för att skapa en bättre förståelse för den operativa miljön. Detta besök kan med fördel kombineras med det inledande mötet (steg 1).

  Efter besöket gör RISE en bedömning av komplexiteten i ert användningsfall och återkommer till er med ett förslag på hur vi kan gå vidare. För mycket komplexa fall är det möjligt att vi föreslår initiering av ett forskningsprojekt, lett av RISE, tillsammans med ert team och ytterligare partners.

 3. Workshop (Pris: beror på överenskommen varaktighet): Vi träffas för en detaljerad diskussion i syfte att ta fram 
 • en problem- och kravspecifikation som
  • beskriver de typer av defekter/händelser som visionsystemet ska kunna upptäcka
  • anger hur defects/events skall prioriteras
  • fastställer minimikrav på prestanda för visionssystemet.
  • fastställer hur en effektiv setup för inspektion eller övervakning skall skapas (t.ex. om det finns behov av robotar, särskild belysning etc.)
 • en data readinessanalys som
  • bedömer om ditt företag för närvarande samlar in data som är relevanta för computer vision
  • utvärderar hur lätt det är att få tillgång till och använda befintliga data
  • bedömer kvalitén på befintlig data för att säkerställa att den är användbar för projektet
  • avgör om det finns behov av ytterligare data, t.ex. syntetiska data 

Resultatet av steg 1-3 kommer att ligga till grund för en detaljerad implementeringsplan. I steg 4 av vår tjänst genomför vi denna plan, som naturligtvis kan brytas ned i mindre delar (sprintar) med tydligt definierade milstolpar, för att minska den ekonomiska risken.

 1. Träning och implementering av AI-baserad computer vision (Pris: enligt överenskommelse, Varaktighet: enligt överenskommelse): Vi implementerar computer visionlösningar för defektdetektering eller processövervakning genom att träna avancerade AI-algoritmer på bild- eller videodata som helt eller delvis samlats in från er process. En viktig aspekt av denna träning är märkning av data, en uppgift som vi utför med hjälp av era experter för att säkerställa korrekt kategorisering av t.ex. defekter.

  Observera: I detta steg inkluderar vi även fall där det redan finns ett visionsystem installerat, men där prestandaförbättringar behövs. Som ett oberoende forskningsinstitut är vår expertis inte begränsad till något specifikt system eller någon specifik programvara, vilket ger oss flexibiliteten att arbeta med en mängd olika plattformar och tekniker.      

Leverans

Vad vi kan leverera:

 • En data readinessanalys som förbereder dig för implementering av computer vision
 • Implementering av lösningar för computer vision i din produktion
 • Förbättringar av befintliga lösningar

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kvalitetsinspektion och processövervakning med hjälp av computer vision

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Beroende på arbetets omfattning. 

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Andreas Thore

Kontaktperson

Andreas Thore

Forskare

+46 10 228 49 02

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Saad Azhar

Kontaktperson

Saad Azhar

Projektledare

+46 73 844 70 60

Läs mer om Saad

Kontakta Saad
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.