Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av spektroradiometer vid riksmätplats

Riksmätplatsen för fotometri och radiometri erbjuder kalibrering av spektroradiometrar.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle. 

Metod

Riksmätplatsen kan kalibrera spektroradiometrar i området 200-2500 nm. 

Kalibreringen går ut på att spektroradiometerns programvara används för att skapa en kalibreringsfil. Som referens används en normal med en känd spektral irradians. Området 200-250 nm ligger utanför riksmätplatsen spårbarhet men genom extrapolering av kända värden från en deuteriumkälla så kan även detta området täckas in som en del i kalibreringen. 

Kalibreringarna utförs i laboratoriet för fotometri och radiometri i Borås.

Leveranser

Resultat rapporteras i ett digitalt kalibreringsbevis på svenska eller engelska som anger att kalibreringen utförts vid en riksmätplats.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av spektroradiometer vid riksmätplats

Instrument

Radiometrar

Storhetsområde

Fotometri och radiometri

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Eftersom spektroradiometerns programvara krävs vid en kalibrering så kan det förekomma att programvaran behöver tillhandahas av kunden om inte RISE har tillgång till rätt programvara internt.

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01
risekalibrering@ri.se

Ingemar Svensson

Kontaktperson

Ingemar Svensson

Ingenjör

+46 10 516 59 34
ingemar.svensson@ri.se

Läs mer om Ingemar