Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av elkvalitetsinstrument

Vi erbjuder kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.

Syfte

Elkvalitet är ett sammanfattande begrepp för att bedöma kvaliteten hos en elleverans. Spänningsnivå, distorsion och transienter är några av de parametrar som bestämmer kvaliteten. Instrumenten som används för att mäta elkvalitet är därför multifunktionsinstrument som oftast kallas elkvalitetsinstrument.

Icke sinusformade signaler

Elkvalitetsbrister beror ofta på laster på nätet, men kan också bero på naturfenomen som åska eller felaktiga kopplingsåtgärder hos nätägare. Andelen ”dåliga” och ”känsliga” laster har ökat under åren, samtidigt som avregleringen av elmarknaden gjort att fler parter är inblandade i leveransen av el idag, jämfört med tidigare. I dag kan man inte längre anta att alla elkraftnätets spänningar och strömmar nästan är sinusformade. En allt större del av motorlasterna är omriktarstyrda och kontoren är fyllda med datorer, skrivare och så vidare. I stort sett all belysning på i kontors- och affärslokaler och industrier utgörs av lysrör eller LED-lampor. Dessa laster drar icke sinusformad ström och ger därför stora övertonsströmmar som i sin tur ger upphov till övertonsspänningar. Trots att förhållandena är långt ifrån ideala, kalibreras mätinstrument ofta för ideala, sinusformade, spänningar och strömmar. Det beror dels på tradition, dels på att det är betydligt svårare att mäta vid icke sinusformade signaler. 

Behovet av mätinstrument som mäter korrekt även under dessa förhållanden har ökat kraftigt, både vanliga instrument och elkvalitetsinstrument. I många mätsammanhang, till exempel vid kvalitetssäkring, kontrakt eller tvister, är det nödvändigt med kalibrerade mätinstrument. Då behövs referensinstrument som inte enbart kan verifiera instrument under ideala förhållanden. På RISE kan vi därför erbjuda kalibrering för spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.

Genom att kalibrera dina instrument och mätsystem hos oss får du en hög kvalitet på mätningarna och minimerar förluster på grund av mätfel. Vid regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras också hur stabilt instrumentet mäter.

Metod

Grundfunktionen hos ett elkvalitetsinstrument är att mäta spänning, ström, effekt och effektfaktor. Dessa funktioner kalibreras på samma sätt som en vanlig wattmeter. En förlängning av grundfunktionen är att mäta och spara tillfälliga toppar och dalar hos spänningen (dips, sags, swells). Den vanligaste extrafunktionen hos ett elkvalitetsinstrument är övertonsmätning, antingen för att mäta halten enskilda övertoner eller för att mäta den totala distortionsnivån. En annan vanligt förekommande funktion hos dessa instrument är transient- och flicker-/flimmermätningar.

Med digital samplingsteknik som grund har vi konstruerat ett referensinstrument, en digital samplingswattmeter, som förutom kalibrering av ovan nämnda storheter också kan användas för kalibrering av reaktiv och skenbar effekt, effektfaktor samt total harmonisk distorsion.

Vårt referensinstrument har dels genom egna verifieringar, dels genom internationella jämförelsemätningar konstaterats ha en mätosäkerhet som ligger inom ±150 ppm i de flesta situationer. Genom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kan vi numera erbjuda kalibrering av även de noggrannaste instrumenten på marknaden.

Leveranser

Vi utfärdar kalibreringsbevis på svenska eller engelska. På vår kundwebbplats för kalibrering kan du direkt hämta kalibreringsbeviset och få all övrig information som du behöver om mätdonen.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kalibrering av elkvalitetsinstrument

Instrument

Effektmetrar, Elmätare

Storhetsområde

Elektricitet

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

+46 10 516 54 15

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Glenn Bideberg

Ingenjör

+46 10 516 55 33

Läs mer om Glenn

Kontakta Glenn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.