Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Isoterm kalorimetri - Mikrokalorimetri

Isoterm kalorimetri, även kallat mikrokalorimetri kan användas för att studera endoterma och exoterma processer. Metoden mäter mycket små energimängder och är därför extra lämplig för långsamma reaktionsförlopp, det kan till exempel vara för att studera härdning eller självuppvärmning.

Syfte

Mikrokalorimetri är en direkt metod för att mäta energiflöde från ett material. Resultatet kan användas för att bestämma reaktionskinetik eller uppskatta självuppvärmningsegenskaper hos ett material. Försök kan utföras i slutna ampuller eller med en kontrollerad miljö (syrehalt, fukt). Vid behov kan försöken kompletteras med headspace-analys för att bestämma gassammansättningen.

Exempel på studier som RISE genomfört är:

 • Åldringsstudie av EPDM
 • Nedbrytning/självuppvärmning av vitaminer
 • Självuppvärmning av träpellets
 • Självuppvärmning i kontaminerad isolering (isolerbränder)
 • Energiförluster vid lagring av bark och flis
 • Självuppvärmning vid lagring av sågspån
 • Reaktivitet hos plaser
 • Phase change materials
 • Bestämning av värmekapacitet
 • Oxidation av oljor
 • Självuppvärmning i skärvätskor/spån

Metod

RISE har två stycken mikrokalorimetrar, TAM Air och TAM III. 

Vid provning i TAM Air läggs provet i en 20 ml glasampull som sedan placeras i en av instrumentets åtta kanaler. Ampullen står i kontakt med en värmesensor i instrumentet, produktion eller konsumtion av energi skapar en temperaturgradient i sensorn vilken omvandlas till en spänning proportionell mot energiförändringen i provobjektet.

TAM III är en vidareutveckling av TAM Air, men ger även möjlighet att styra både fukt- och syrehalt inuti provampullen. I TAM III finns också möjligheten att utföra mätningar i en 125 ml ampull.

Försök kan utföras från ca 10 °C till 145 °C.

Leveranser

Leverans: Rapport enligt önskemål.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Bestämning av värmeutveckling med isoterm kalorimetri

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Sixten Dahlbom

Kontaktperson

Sixten Dahlbom

Projektledare

+46 10 516 55 50

Läs mer om Sixten

Kontakta Sixten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mohit Pushp

Forskare

Läs mer om Mohit

Kontakta Mohit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.