Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Isoterm kalorimetri - Mikrokalorimetri

Isoterm kalorimetri, även kallat mikrokalorimetri kan användas för att studera frigörande eller upptagande av energi i olika processer. Metoden mäter mycket små energimängder och är därför extra lämplig för långsamma reaktionsförlopp, det kan till exempel vara för att studera härdning eller självuppvärmning. Försök visar också på att metoden har en potential för att studera åldring och nedbrytning.

Syfte

Mikrokalorimetri är en direkt metod för att mäta frigörande eller konsumption av energi. Metoden är exakt och känslig även för mycket små energiflöden. Det finns också möjlighet att kombinera mätningarna med gasanalys, något som i vissa försök kan ge mycket extra information och underlätta slutsatser.

Exempel på studier som kan genomföras i mikrokalorimetern är:

  • Åldringsstudier av de flesta material t.ex. mat och polymerer
  • Studier av mattillsatser
  • Självuppvärmning
  • Bionedbrytbarhet
  • Sönderdelning och autokatalys
  • Långsamma reaktionsförlopp, t.ex. härdning

Mikrokalorimetri kan vara en exakt metod med hög känslighet, något som gör det möjligt att studera effekter innan konsekvenserna börjat att accelerera. Mikrokalorimetri är därför ett effektivt verktyg för att studera skeenden i en tidig fas.

Metod

RISE har två stycken mikrokalorimetrar, TAM Air och TAM III. 

Vid provning i TAM Air läggs provet i en 20 ml glasampull som sedan placeras i en av instrumentets åtta kanaler. Ampullen står i kontakt med en värmesensor i instrumentet, produktion eller konsumtion av energi skapar en temperaturgradient i sensorn vilken omvandlas till en spänning proportionell mot energiförändringen i provobjektet.

TAM III är en vidareutveckling av TAM Air, men ger även möjlighet att styra både fukt- och syrehalt inuti provampullen. I TAM III finns också möjligheten att utföra mätningar i en 125 ml ampull.

Leveranser

Resultaten sammanfattas i en skriftlig rapport som kan fås på svenska eller engelska. I resultaten återfinns maximal värmeutveckling (heat release rate, HRR) samt den integrerade värmeutvecklingen.

Beställning

Offert för beställning erhålls av kontaktperson.

Fakta

Tjänst

Bestämning av värmeutveckling med mikrokalorimetri

Område

Betong och cement, Energi, Kemiska processer och produkter, Läkemedel, Materialomställning, Risk och säkerhet

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Redan vid en förfrågan är det en stor fördel om produktens säkerhetsdatablad medsändes.

Efter gjord beställning skickas det material som skall provas till RISE i Borås.

Kontaktperson

Mohit Pushp

Forskare

Läs mer om Mohit

Kontakta Mohit
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.