Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Intresseanmälan för certifiering enligt patientdelaktighetsstandarden

Vill ni stärka er organisation och öka patientdelaktighet i er verksamhet? Att arbeta personcentrerat och med patientdelaktighet har visat sig korta vårdtider, öka patientsäkerheten, minska kostnader och skapa en bättre arbetsmiljö och är också en viktig del av omställningen till “Nära vård”.

Sedan 2020 finns en standard, 17398:2020 PAtientdelaktighet i hälso- och sjukvård - minimikrav för personcentrerad vård. För att börja erbjuda tjänsten RISE samlar nu intresseanmälningar från verksamheter som vill gå vidare in i en certifiering.

Vad är personcentrerad vård och patientdelaktighet?

Personcentrerad vård handlar om att se patienten som en hel person och inte bara som en sjukdom eller ett medicinsk tillstånd. Vårdmodellen sätter individen i centrum och betonar dess unika tillgångar, behov och önskemål. Det bygger på tre grundpelare; partnerskap, berättelse och dokumentation. Patientdelaktighet är en viktig del i att uppnå personcentrerad vård och handlar om patientens aktiva roll i sin vård.

Vad är certifiering och hur mycket tid tar det?

Certifiering är en process där en oberoende part genomlyser en verksamhet utifrån ett bestämt ramverk, tex. en standard, för att skapa sig en nulägesbild av hur verksamheten fungerar. Resultaten presenteras i en rapport, där man sammanfattar observationer och förbättringsförslag för att uppnå stadardens krav. Denna kunskap kan sedan användas av verksamheten som vägledning i sitt fortsatta utvecklingsarbete samt samarbete internt och externt.

Certifiering innebär att två revisorer under en till två dagar intervjuar personal och ledning. Intervjuer med patienter och närstående kan ske under dessa dagar, alternativt på telefon/video i efterhand, detta anpassas till er typ av verksamhet. Revisorerna förvereder sig med att granska ert verksamhetssystem och den dokumentation som bl. a. beskriver hur ni arbetar med personcentrerad vård. Allt sker under sekretess.

Mer om patientdelaktighet, personcentrerad vård och standarden

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) video om personcentrerad vård.

Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Svenska Institutet för Standarder, patientdelaktighetsstandarden

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Intresseanmälan för certifiering enligt patientdelaktighetsstandarden

Leveransnivå

Oackrediterad, Ej tillämpbart

Standarder

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - minimikrav för personcentrerad vård 17398:2020

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Det tar två dagar att genomföra själva intervjuerna och upptill en vecka för att leverera själva rapporten. Kostnaden kommer att vara i paritet med andra certifieringar.

Sophia Engström

Kontaktperson

Sophia Engström

Projektledare

+46 70 627 57 43

Läs mer om Sophia

Kontakta Sophia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Hanna Svensson

Ingenjör

+46 10 516 50 67

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.