Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiering av glasflisor

Prov och fragment från okänt material som kan vara glas analyseras och identifieras. Det kan handla om reklamationer från kunder som har hittat glasbitar eller glasflisor exempelvis i livsmedel.

Syfte

Målet är att verifiera att misstänkta glasflisor är glas, identifiera typen av glas och ge ett utlåtande om tänkbart ursprung.

Resultatet kan användas som underlag vid dialog med kunder i reklamationsärenden, och för att avgöra om källan kan härledas till den egna produktionen.

Metod

Undersökningen börjar med en granskning visuellt och i ljusmikroskop. Ofta kan vi på tidigt stadium avgöra om det inte är glas utan exempelvis plast. Beroende på storlek och utseende går det ibland att utläsa hur glaset har gått sönder och något om hur det är tillverkat. Nästa steg är att analysera provet med röntgenspektroskopi (EDS) i svepelektronmikroskop (SEM). För analysen krävs att vi sågar bort och provbereder en liten bit. Är provet mycket litet går hela åt till analysen.

Vi jämför med kända glasprover och får fram en kvantitativ kemisk analys av huvudkomponenterna. Vi kan då avgöra vilken typ av glas det rör sig om och ge kommentarer om vad sådant glas brukar användas till. Många glas är kemiskt ganska lika, men om man har prov på ett möjligt ursprungsglas att jämföra med går det att avgöra om det kan vara samma källa eller inte.

Leveranser

En rapport med foto, kemisk sammansättning och expertutlåtande om glastyp och tänkbart ursprung.

Beställning

Maila förfrågan eller beställning till kontaktpersonen.

Fakta

Tjänst

Analys av okända material och fragment som misstänks vara glas samt identifiering av glastyp

Område

Livsmedel, Materialomställning, Risk och säkerhet

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Resultatet rapporteras normalt inom tre arbetsveckor från att prov har anlänt till RISE, Glas i Växjö. Brådskande hantering kan ordnas vid behov.

Förberedelser

Packa provet så att det inte kan skadas i transporten. Undvik att använda tejp som klibbar fast på ytorna.

Maria Lang

Kontaktperson

Maria Lang

Research Engineer, M.Sc.

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.