Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hygroexpansion

Fukt påverkar pappersmaterial eftersom öka fukthalt gör att papper expanderar. Detta påverkar körbarhet i konvertering, och även slutanvändaregenskaper. Hygroexpansion är dessutom den dominerande faktorn vid defekter så som curl, twist, vågighet eller långa kanter på pappersmaterial.

Syfte

Hygroexpansion kan vara ett stort problem för pappersproducenter. Länge har det saknas bra metoder för karakterisering. RISE har dock utvecklat en hygrexpansionsmetod som är flexibel, effektiv och precis.

Hygroexpansionsmätningarna kan prediktera dimensionsändring av papper när fukten ändras, tex vid tryckning eller slutanvändning.

Metod

RISE har utvecklat en hygroexpansionsmetod för papper. Utrustningen är tidseffektiv, och kan automatiska mäta upp till 30 oberoende hygroexpansionstester samtidigt. Utrustningen är kopplad till en fuktgenerator som kan programeras att ändra fukten i intervallet 10 %RH to 90 %RH

Leveranser

Vi kan bestämma hygroexpansionskoefficienter, och även beskriva hur dimensionsändringar i planet sker.

Beställning

Skicka e-post eller ring någon av kontaktpersonerna.

Fakta

Tjänst

Hygroexpansion av paper och kartong

Storhetsområde

Luftfuktighet, Längd och geometri

Område

Bioekonomi

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Andreas Gabrielsson

Kontaktperson

Andreas Gabrielsson

Enhetshef

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.