Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gjutsimulering

Simulering av den gjutna processen är ett bra verktyg under den inledande designfasen av en ny komponent för att uppnå bästa möjliga kvalité på det färdiga ämnet. Gjutsimulering används främst för att optimera processparametrar vid gjutning av ämnet med avseende på formfyllnad och stelning för att minimera defekter.

Med hjälp av gjutsimulering kan konstruktören i ett tidigt skede av designfasen utvärdera om komponenten är lämplig att gjuta och om de defekter som uppstår till följd av ämnets utformning finns i områden som har kritiska påkänningar. Ett begrepp som används är riktat stelnande, dvs möjligheten med simuleringen att kunna förutse hur ämnet stelnar, från vilken punkt det börjar att stelna till det sist stelnade området i ämnet. Gjutsimulering är programvaror anpassade för simulering av smält metall. Materialdatabaser är uppbyggda och baserade på termofysiska data som underlag för beräkningar av värmetransporter under simuleringen. Simuleringsprogrammen innehåller materialdata för ca hundra olika legeringar och formmaterial med data som börjar hundratals grader över smältpunkten. Många materialdata är framtagna empiriskt.

Simuleringen kan ge information om isolerade områden som stelnar sist och områden som kan ge upphov till defekter. Konstruktören kan få en återkoppling till lämpliga ändringar av sin design för det gjutna ämnet. För gjuteriet är det möjligt att undersöka om beredningen, dvs hur gjutsystemet fyller ämnet, hur matare (extra material) kan fylla sist stelnade områden.

Metod

Underlaget för att utföra simuleringen är en 3D CAD-fil i lämpligt solidformat som läsas av SolidWorks eller IronCAD. CAD-modellen skalas för att kompensera den linjära krympningen under stelning och svalning. Gjutsystem skapas och filen laddas upp i någon programvara för simulering. Simuleringen sker på PC där programvaran för simulering finns installerad.

Leveranser

Simuleringsresultatet sammanställs i form av filmer och bilder med kommentarer i en powerpointpresentation. En skriftlig rapport kan erhållas vid behov.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Simulering av gjutprocessen för metalliska material

Område

Lättvikt, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid varierar beroende av simuleringens omfattning, men uppskattad leveranstid framgår alltid i offerten.

Förberedelser

CAD-modellen måste byggas på med ett tänkt gjutsystem i de flesta fall för att uppskatta hur omfattande simuleringen blir.