Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Extraktion och rening av RNA, miRNA, DNA och protein

Nukleinsyra förekommer i princip aldrig fritt i ett prov utan måste extraheras från celler eller vävnader och sedan renas. Vi anpassar extraktionsmetoden utifrån de tekniska och analytiska krav som ställs på den givna analysmetoden.

Syfte

Nukleinsyra förekommer i princip aldrig fritt i ett prov utan måste extraheras från celler eller vävnader. Vid extraktion måste cellerna först lyseras och då frigörs även nukleaser och andra cellkomponenter som bör elimineras eller inaktiveras för att inte störa efterföljande analys.

Vilken extraktionsmetod man väljer beror på en rad olika faktorer. Den ideala extraktionsmetoden ger ett bra utbyte av intakt nukleinsyra med hög renhet, från alla mikroorganismer och provtyper.

Vi anpassar extraktionsmetoden utifrån de tekniska och analytiska krav som ställs på den givna analysmetoden.

Man erhåller ett rent prov för efterföljande analys.

Metod

Kolumnbaserad extraktion eller metod som efterfrågas.

Leveranser

Rapport med

- RNA/DNA koncentration samt kvalitet.

- RIN-värden och fragmentstorlek kan levereras vid efterfrågan.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för beställning

Fakta

Tjänst

Extraktion och rening av RNA, miRNA, DNA och protein

Område

Kemisk och biologisk analys, Medicinteknik

Pris

Kontakta någon av personerna nedan för prisuppgift

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Förberedelser

Enligt överenskommelse

Jenny Johansson

Kontaktperson

Jenny Johansson

Ingenjör

+46 10 516 53 60
jenny.johansson@ri.se

Läs mer om Jenny

Jennifer Rosendahl

Kontaktperson

Jennifer Rosendahl

Ingenjör

+46 10 516 57 93
jennifer.rosendahl@ri.se

Läs mer om Jennifer